MEYDAN DUMLUPINAR VE
GÜLPINAR MAHALLESİ HALKININ

UYUŞTURUCU VE YOZLAŞMAYA
KARŞI MÜCADELELERİNİ DESTEKLİYORUZ

 

Son
yıllarda gittikçe yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı, satımı ve yozlaşmaya karşı
bölgede başlatılan çalışmaları Adana Tabip Odası ve SES Adana Şubesi olarak
ilgiliyle izliyor ve yürekten destekliyoruz. Uyuşturucu kullanımı, satımı ve
yozlaşmanın, ülkemizde uygulanan ekonomik politikaların sonucu ortaya çıkan
işsizlik ve yoksullaşmadan beslendiği açıktır. Ülkemizde ve şehrimizde
işsizlik, yoksulluk ve güvencesiz yaşam gün geçtikçe artmaktadır. İşsizlik
belası en çok gençlerin başında bulunuyor. İşsiz olup anne ve babasının eline
bakmak zorunda bırakılan bu genç insanların, en zorunlu ihtiyaçlarını bile
karşılamakta zorlanıp bunalıma düştüğü de acı bir gerçektir.

 

Aile,
arkadaş, çevre, okul ve hısım akraba dayanışmasından yoksun olan gençler
arasında uyuşturucu kullanımı bir sığınma olarak kendini gösteriyor. Özellikle
uyuşturucu kullanımı, fuhuş, kumar, her türlü şans oyunları; gençleri geçici
olarak sorunlarından uzak tutup, uzun vadede bataklığın içine iyice
çekilmelerine sebep olmaktadır.


İşsizlik ve yoksulluğun sonucu olarak ortaya çıktığını düşündüğümüz uyuşturucu
kullanımı-satımı, fuhuş, kumar gibi yoz ilişkiler bazı insanlar tarafından ne
yazık ki geçim kaynağı olarak görülmektedir. Bu tutum ve davranışlarınsa sistem
tarafından teşvik edildiğini görüyoruz.

Uyuşturucu; Mücadele edilmediği sürece tüm
ailelerin canını yakacak ve tüm gençleri ağına çekecek bir zehirdir…

Uyuşturucu; Yozlaşmanın tüm insanları etkilemesi
için egemen güçler tarafından kullanılan önemli bir silahtır…

Uyuşturucu; Sadece kullananları değil, etrafında
yaşayan herkesi kendine çeken ve mücadele edilmediği takdirde içinden çıkılması
imkânsız bir bataklıktır…

Uyuşturucu
çetelerinin hedefi olan gençlerimizi bu bataktan kurtarabilmek, bölgeyi
yaşanabilir alanlara çevirebilmek, gençlerimizin sosyal ve kültürel yaşama
katılabilmelerini sağlayabilmek amacıyla bu bölgede mücadele eden mahalle
inisiyatifini desteklediğimizi buradan bir kez daha beyan ediyoruz. Ayrıca bu
bölgede gençlerin sosyal, kültürel, sportif etkinliklere yönlendirilebilmesini
sağlamaya yönelik tesislerin kazandırılması konusunda Seyhan Belediyesi,
Büyükşehir Belediyesi ve Adana Valiliği’nin gerekli duyarlılığı
göstereceklerine ve gerekli girişimlerde bulunacaklarına inanıyoruz.

 

Tüm bu
koruyucu önlemlerin yanı sıra Uyuşturucu ile mücadele ve tedavi konusunda
önemli bir birim olan “Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi” açma konusunda da
Sağlık Müdürlüğü’nü duyarlı davranmaya davet ediyoruz. 15.02.2011

 

Dr. RIZA METE

   
                                                                                                                                          ATO Başkanı

 

ADANA TABİP ODASI               SES ADANA ŞUBESİ  

              

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]