“SAĞLIK HİZMETİNİN ÜRETİLDİĞİ ALANLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI” İSTANBUL’DA YAPILDI.

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul
Tabip Odası konferans salonunda yapılan çalıştay; Sendikamız SES, Türk
Tabipleri Birliği, Devrimci Sağlık-İş, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal
Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) tarafından gerçekleştirildi.

Çalıştaya
Kurumların temsilcileri, Sağlık emekçileri, sağlık alanında işçi ve iş sağlığı
konusunda çalışmalar yürüten çok sayıda akademisyen, hukukçu ve bürokratta
katıldı.

Birinci
bölümde yapılan sunumların ardından iki grup halinde atelye çalışması yapılarak
sonuçları birleştirildi ve genel tartışmaya açıldı.


Sağlık çalışanlarına yönelik meslek hastalıkları ve işkazalarına yönelik yasal
düzenlemelerin yetersiz olduğu, var olanların uygulanmadığı, bu uygulamaların
maliyet unsuru olarak görüldüğü, kamu çalışanları açısından yasal
düzenlemelerin dahi bulunmadığı, bu durumun sağlık hizmeti verenlerin
sağlıksızlaştırdığına dikkat çekildi.

Yasal
mevzuatın çıkarılması ve pratikte de taleplerimizin uygulatılması için meslek ,
statü ve istihdam farklılıklarına bakılmaksızın tüm sağlık emekçilerinin
birlikte mücadele etmesi gerekliliğinin önemi tüm katılımcılarca kabul edildi.

Çalıştayı
gerçekleştiren beş örgütün bu konuda yürütülecek çalışmalar ve mücadele boyutu
ile birlikte hareketine devam etmesi kararı alındı.

Çalıştay sonuçları kamuoyuna ve çalışanlara önümüzdeki günlerde ortak bir basın
toplantısı ile duyurulacaktır.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]