Uzaktan eğitim yolu ile lisans
tamamlama eğitimi veren Erzurum Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi hemşirelik 4. sınıf öğrencilerine ‘Sağlık Mevzuatı ve
Hemşirelik’ dersinde henüz kanunlaşmamış olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısını
ders olarak okutmaktadır.

 

18 Mart 2010 tarihinde TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ancak TBMM Meclis gündemine gelmeyen ve
dolayısıyla henüz kanunlaşmamış bulunan Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarısı
“Ulusal Sağlık sistemi ile ilgili Mevzuat-II” başlığı altında Aile Hekimliği
Pilot Yasası ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin yanı sıra aynı ünite
içinde ders olarak okutulmaktadır.

 

Hükümet tarafından
hazırlanmış ancak kanunlaşmamış, belki kanunlaşmayacak ya da Mecliste
değişikliklere uğrayabilecek bir tasarısının ders olarak okutulması sanıyoruz
ki bir ilktir.

 

Kamu hastanelerini kendi
kendilerine yetecek, kar esasına dayalı işletmelere dönüştürecek bir yasa
tasarısının mevzuat dersi olarak okutulması bir üniversiteye ne kadar yakışır,
kendi takdirlerine bırakıyoruz. Ders olarak okuttukları meslek grubu
hemşirelerdir ve adı geçen tasarıda sözleşmeli çalıştırma esas alınarak ve
taşeron çalıştırmaya yer verilerek hemşirelerin geleceği tamamen karartılmak
istenmektedir.

 

Yine Aile Hekimliği
yasası ve uygulamasında,  hemşirelik
mesleğinin adı dahi anılmayarak “aile sağlığı elemanı” olarak nitelendirilmekte
ve hemşireler işgüvencesiz olarak hekimlerin patronluğunda(!) çalışmaya terk
edilmektedir.

 

Soruyoruz; ders
programları ve içerikleri kimler tarafından hazırlanmaktadır? Sağlık Bakanlığı
bu konuda ne düşünmektedir? ‘Çoğunluk biziz, istediğimiz yasayı çıkarma
sorunumuz yok. Zaten yasallaşacak’ anlayışıyla mı ders olarak okutulmaktadır?

 

Sorularımızın yanıtını
eğitimi verenlerden ve Sağlık Bakanlığından bekliyoruz.

 

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]