Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum
Polikliniği’nden bir hemşirenin hasta yakını tarafından şiddete uğramasına
karşı 16 Aralık 2010 tarihinde basın açıklaması yapıldı.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]