SAĞLIKTA YALAN RÜZGÂRI!

 “Sağlıkta dönüşüm programı” yalan rüzgârına
dönüştü. Halkın lehine algılanabilecek tüm vaatler uygulamada sağlıkta yıkıma
yol açıyor. Sağlık hizmeti alabilmek için vergi, prim, katılım payı ve ilave
ücret ödemeleri, borç senedi imzalamaları ödenmeyen borçlar için icra takibi
zorunlu oldu. Yani sağlıkta her şey; para, para, para…

NE SÖYLEMİŞLERDİ?

  • 18 yaş altındaki tüm çocuklara sağlık
    hizmetleri ücretsiz verilecek!
  • Primini ödeyemeyen ve sosyal güvencesi olmayan
    vatandaşlara sağlık hizmeti devlet tarafından ücretsiz verilecek!
  • Hastanelerde hiç kimse rehin kalmayacak ve
    hastalara senet imzalatılmayacak!

 ARTIK MASAL BİTTİ(!)SIRA GERÇEKLERDE…

Hiçbir sosyal güvencesi ve ödeme
gücü olmayan ve prim borcu olan vatandaşlara sağlık hizmeti yok.

NE YAPIYORLAR?

Sosyal Güvencesi ve Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşlar İle 18
Yaş Altındaki Çocuklarının Sağlık Hizmetleri Alabilmeleri İçin Borç Senedi
İmzalamaları Gerekmektedir ve Ardından Ödenmeyen Borçlar İcra Takibi
Başlatılmaktadır!

Herhangi
bir sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayan vatandaşlar ile çocuklarının
hastalandıklarında başvurdukları hastanelerde sağlık hizmeti alabilmek için
tedavi giderlerinin karşılığında borç senedi ve icra tehdidi ile
karşılaştıklarını ve birikmiş zorunlu sağlık sigorta primini ödemek durumunda
olduklarını belgelerle kamuoyuna açıklıyoruz.

1-  Sosyal güvencesi olmayan ve prim borcu
bulunana vatandaşlar sağlık hizmeti alamıyor. (Belge–1)

2. Hastanelere başvuran sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara önce kimlik
testi yapılmakta ve bilgilendirme formu doldurulmakta ve ardından tüm uygulama
için ücret alınacağına ilişkin bilgilendirme yazısı imzalatılmaktadır.(Belge–2)

 3. SGK,
herhangi bir sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayan vatandaşların adreslerine
bir yazı göndermekte ve sağlık hak sahipliğine kavuşabilmeleri için, yazının
alındığı tarihten bir ay içinde; yeşil kart birimlerinde gelir testi
yaptırmalarını ve SGK’ na müracaat etmeleri gerektiğini bildirmektedir.(Belge–3)

4. Yeşil kart bürolarına müracaat
edip gelir testinden geçen vatandaşlardan SGK’ na tescil işlemi yaptıranlar
aylık 30 TL, gelir testi yaptırmadan doğrudan SGK’ na başvuranlar aylık 182 TL.
ödeme karşılığında sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği belirtilmektedir.(Belge–4) (Belge-5)

5. Sosyal
güvencesi ve ödeme gücü olmayan vatandaşların 18 yaş altı çocukları
hastalandıklarında muayene olabilmek için başvurdukları hastanelerde tedavi
giderleri devlet tarafından karşılanmamaktadır. Sağlık sunucuları tarafından
tedavi giderlerinin ve tedavi bedeli tutarının borç imzası yazılı olarak
alınarak aileler tarafından ödenmesi istenmekte, tahsilât makbuzu kesilerek
ücret alınmaktadır. (Belge–6) (Belge-7)

6. Sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayan vatandaşların gereksinimi
karşılamak üzere ve hakkı olan sağlık hizmetine ulaşabilmeleri için başvurduklar
hastanelerde muayene, tetkik,  ameliyat
giderleri gibi tedavi masrafları için hastalara imzalatılan borç senetleri
muhakemet müdürlüğünce icra işlemleri yoluyla tahsil edilmeye çalışılmaktadır.(Belge–8) (Belge-9)

 Popülist
söylemlerle halkın sağlık hakkını gasp edildiğinin bir başka belgesi de Ankara
Valiliğine aittir. Valiliğinin ilgili kurumlara gönderdiği yazıda    “hastanelerde sosyal güvencesi olmadığı veya
ödeme gücü bulunmadığı gerekçeleriyle hastane idarelerince bebek ve annelerin
rehin alınması, hastaların taburcu edilmemesi, yüksek miktarlı ödemeye esas
belge veya senet istenmesi gibi hususlar ile ilgili durumların kabul
edilemeyeceğini” belirtmesi sorunun vahametini ve gizlenemez olduğunu
kanıtlamaktadır. (Belge–10)

Her ne kadar sağlık hakkı anayasada, kanunlar ile güvence altına alınmış
en temel insan hakkından biridir yazılsa da, kamu sağlık hizmetleri hızla
özelleştirilmekte ve her aşamada artan sağlık harcamalarının tüm maliyeti
yurttaşın sırtına yıkılmaktadır. Sağlık hizmetleri yeniden kamulaştırılmalı,
sağlık hizmetlerine erişimin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
14 Aralık 2010

 

           

                                                                                                                                 SES
İZMİR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]