İST. AKSARAY; 8 SAAT ÇALIŞMA VE İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET

Facebook
Twitter
WhatsApp

 İstanbul
Aksaray şubesi, 9 saat çalıştırmaya son verilmesi, döner sermaye ve nöbet
ücretlerinin ödenmesi talebi ile basına açıklaması yaptı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]