SES Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası Manisa Şubesi Akhisar Devlet Hastanesi bahçesinde
üyelerinin katılımı ile basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını SES Manisa Şubesi adına açıklamayı Şube Başkanı Zeynel
Abidin KAPLAN okudu.

 

 

Değerli basın emekçileri
Sevgili mücadele arkadaşlarım,
Bu gün Akhisar Devlet Hastanesi önünde hemen her gün yaşadığımız hak kayıpları
ve ücret sorunlarımızı Akhisar kamuoyu ile paylaşmak için toplanmış
bulunuyoruz.

Değerli Basın mensupları sağlık
alanı hükümetin sekiz yıllık icraatları ve reform adını verdiği yıkımla oldukça
zor günler yaşıyor.

Bu değişimden hasta ve hasta
yakınları cepten ödemeler, katkı ve katılım payları ile nasiplenirken biz
sağlık emekçileri ise her geçen gün ağır çalışma koşulları altında ezilme,
düşük ücret, fazla çalışma ve alın terimizin karşılığı olan nöbet
ücretlerimizde yaşanan gecikmelerle yaşıyoruz.

Artık yeter diyoruz.
Hükümetin yasal haklarımızı görmezden gelmesine, var olan haklarımızı genelgelerle
yok etmeye çalışmasına, baskıcı ve ayrımcı idareler aracılığı ile bizleri
ezmeye çalışmasına, nöbet ücretlerimizin beş aydır ödenmemesine dur demek
istiyoruz.
Bizler bir yandan yoğun hasta yükü altında, yetersiz personel sayısı ile sağlık
hizmeti üretiyor diğer yandan hükümetin yasal olmayan genelgeleri, adaletsiz
ücret politikası ve parçalı istihdamla boğuşuyoruz.  Tüm bunlar
yetmiyormuş gibi birde gece uykusuz kalarak, çocuklarımızdan ailemizden uzak
kalarak tuttuğumuz nöbetlerimizin zaten düşük olan ücretlerinin birde
geciktirilmesine tahammül edemiyoruz. Oldukça düşük olan nöbet ücretlerimiz
birde zamanında ödenmediğinde zaten var olan mağduriyetimiz katlanmakta ve bu
durum hizmet üreten bir sağlık emekçilerini olumsuz etkilemektedir.

Hastane idaresi nöbet
ücretlerimizi “para yok” gerekçesi ile ödemiyor. Buradan soruyoruz hastanenin
hangi ödemesi beş ay gecikmiştir. Hastaneden beş aydır para tahsil edemeyen bir
ticari şirket, kurum, kuruluş var mıdır?

Biz hastanenin tüm borç
ödemelerinin günü gününe ödendiği halde bizim nöbet paralarımızın
ödenememesinin SES sizliğimizden kaynaklandığını düşünüyor ve buradan ilan
ediyoruz. SES siz kalmayacağız. SES imiz yükselterek mücadele edeceğiz.

Buradan her makamdaki
yetkilileri uyarıyoruz. Alın terimiz kurumadan karşılığını ödeyin. Çünkü bizler
emekçileriz, çünkü dünyada en yüce değer emektir.

 

Değerli basın mensupları,
12 Eylül 1980 öncesi uygulanan, gerçek tamgün yasasındaki tamgün çalışma ve
bunun karşılığı verilen insanca yaşam ücretleri,12 Eylül darbesi ile birlikte
kaldırılmış ama günlük 9, haftalık 45 saat çalışma aynen korunmuştu.
Bu durum uygulamada uzun yıllar günlük kesintisiz 8 saat mesai olarak
sürdürüldü ve mesailer 08.00–16.00 olarak uygulandı. Ancak sağlıkta
özelleştirme ve piyasalaştırmanın hız kazandığı yıllarla birlikte, yasadaki 45
saat hatırlanarak günlük mesai yine kesintisiz olmak üzere 9 saate çıkarıldı.
30 yıldır, kamuda haftalık çalışma süresi 45 saat olanlar sadece sağlık
emekçileri oldu.
Yeni uygulanmaya başlanan Tamgün TBMM’de yasalaşınca, Sağlık Bakanlığı ve yandaş
sendikası sağlık emekçilerinin çalışma süresini 8 saate indirdiğini tüm
kamuoyuna büyük bir müjde olarak duyurdu.

Ancak yandaş sendikanın
işyerlerine astığı 8 saatlik mesai müjdesi afişleri henüz panolardayken, yani
verilen müjdenin sıcaklığı henüz geçmemişken birde baktık Sağlık Bakanlığı bir
genelge yayınlayarak “saat 12 ila 14 arasında öğle yemeği ve istirahat için
personele münavebeli olarak bir saatlik dinlenme süresi (öğle tatili)
verilecektir demiş. Bu ülke tarihinde bir ilktir; yasaya aykırı genelge ile
başta sağlık bakanlığı ve hastane idareleri suç işlemektedirler.

Bu genelgeyi yayınlayan Sağlık
Bakanı ve müsteşarı ya hiç hastanede çalışmamışlar ve ya sağlık hizmetlerinin
nasıl yürütüldüğünden haberdar değillerdir.
Sağlık Bakanlığı, yataklı tedavi kurumlarında hiçbir personelin işini bir saat
boyunca terk edemeyeceğini bilmez mi?

Sağlık
Bakanlığı, acilde, ameliyathanede, yeni doğan yoğun bakımda, koroner yoğun
bakımda hemşirenin ya da doğum sancısı çeken onlarca gebenin bulunduğu doğum
salonunda çalışan bir ebenin bırakın bir saat istirahat etmeyi yemeğe dahi
gidemediklerini bilmez mi?
Şimdi buradan kamuoyuna duyuruyoruz, bu genelge yasaya aykırıdır ve
angaryadır. 
Bu nedenle tüm Sağlık emekçilerine sesleniyoruz, gelin angarya dayatmalarını kabul
etmeyelim. Gelin Sağlık Bakanlığının uymadığı yasa maddesine sağlık emekçileri
olarak biz uyalım ve günde sekiz saatten fazla çalışmayalım.
Değerli basın emekçileri ve sevgili mücadele arkadaşlarım,

Basın açıklamamızı
sonlandırmadan önce taleplerimizi tekrar açıklayacak olursak;

 

1.Sağlık Bakanlığı, yasaya
aykırı genelgesini derhal geri çekmeli ve Sağlık emekçilerinin haftalık kırk
saat mesaisi kabul edilmelidir.

2.Temel ücretimiz insanca
yaşanacak düzeye çıkarılıncaya kadar; her türlü ek ödeme (döner sermaye, nöbet
vb.) aynı işi yapanlara eşit dağıtılmalı ve emekliliğe yansıtılmalıdır. Ek
ödeme farkları, düşük gelir gruplarının ek ödemeleri yükseltilerek,
azaltılmalıdır.

3.Beş aydır ödenmeyen nöbet
paralarımız derhal ödenmeli ve bundan sonraki aylar için zamanında ödenmesi
için gerekli önlemler alınmalıdır.

4.657 sayılı kanundaki 4/B, 4/C
ve taşeron çalışanlar kadroya alınmalı ve bu uygulama oluncaya kadar yukarıda
sözü edilen bu iyileştirmeler kendilerine yansıtılmalıdır.

5.Sağlığın alınıp satılabilen
bir ticari meta gibi görülmesinden vazgeçilmeli, tüm katkı, katılım payları
derhal kaldırılmalı ve “Herkese Eşit, Ücretsiz, Ulaşılabilir, Nitelikli Sağlık
Hakkı” tanınmalıdır.05.11.2011

 

 

 

SES
Manisa Şube Adına
Zeynel Abidin KAPLAN
Şube Başkanı


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]