Şubemiz 6-7 Kasım
tarihlerinde Şile’de iki günlük temsilci eğitimi yaptı. 1. gün Şube Başkanımız
Songül Beydilli; kamuda dönüşüm, Anayasa değişikliği ve 657 sayılı yasa
değişikliği ile personel rejiminde nasıl bir değişiklik hedefleniyor, Eğitim-Sen
uzmanı Dr. Erkan Aydoğanoğlu; Sendika- siyaset ilişkisi, örgütlenme ve örgütsel
iletişim konularını anlattılar. 2. gün ise SES MYK üyesi Şükran Öz Doğan; sağlık
ve sosyal hizmetlerde ne  nasıl dönüşüyor, SES eski genel başkanı Veysel
Ülgen; sendikal mücadele tarihimiz konularında sunumlar yaptılar.  Çalışmanın sonunda ne yapmalı konusunda
tartışma ve değerlendirme yapıldı.
 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]