İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde öğrencilerin ve sağlık çalışanlarının katılımıyla YÖK protesto
edildi. “Üniversitelerin mali, idari ve akademik özerkliği için YÖK kaldırılsın”
pankartı önünde basın açıklamasını Aksaray Şube başkanı Songül Beydilli okudu.
 İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]