Bugün İstanbul’da da
uygulanmaya başlanan Aile Hekimliği uygulamasından vazgeçin.

Uygulandığı her
ülkede yıkımlara ve acılara neden olan, toplumu ve insanları acımasız ilaç ve
tıbbi malzeme tekelleriyle özel sektörün bitmek tükenmek bilmez kar hırsına
kurban etmeyin.

 

Bu sistemin
uygulandığı Almanya gibi gelişmiş bir ülke bile bunun bedelini ödeyemiyor ve
sistem çöküyor.


Reform denilen her
şey yeni yeni alanların özel sektöre devri anlamına geliyor. SGK’nın Sağlık Uygulama
Tebliği nedeniyle insanlarımız daha bu günden özel sigorta şirketlerinin
pençesine düşmektedirler.

Binlerce hekim “Aile
Hekimi” adı altında taşeron yapıldı, yapılmaya devam ediliyor.

Daha bugünden tıbbi
malzeme ve ilaç tekellerinin para istasyonu haline gelen eczanelerin ve SGK nın
yanında yakında aile hekimleri de zorunlu olarak yer alacak.

Aile Hekimliği
uygulamasını, bedelini halka yüklemeden götürmenize olanak yoktur.

İstanbul semalarını
“Ücretsiz Aile Hekimliği Başlıyor” diye süslemeniz doğru değil.

Çünkü sizin aile
hekimine başvuran her bireyden almak istediğiniz 2 liralık katkı payını biz
mahkeme kararıyla iptal ettirdik.

Şimdi de aile
hekimliği ücretsiz diye propaganda ediyorsunuz. Ama günün birinde yeniden ve
kat kat fazlasıyla almaya kalkacağınızdan kuşkumuz yok.

Ameliyata, ilaca daha
fazla para harcanması, sağlığa daha fazla kaynak ayrılması anlamına gelmiyor.

Bu övünülecek bir
durum olmadığı gibi daha sağlıklı bir toplum anlamına da gelmiyor.

Ameliyatların ve ilaç
kullanımının katlanarak artması ya sağlığımızın giderek bozulduğu ve
hastalıkların arttığı ya da gereksiz ameliyatların ve ilaç kullanımının arttığı
anlamına gelir.

Bu durum da artık
insanımızın sağlığının uluslararası sağlık ve ilaç tekellerinin kontrolünde
olduğu demektir.

Halkı, kamuoyunu ve
bazı sağlık emekçilerini parayla ya da yanılsama yaratarak kandırmanın bedelini
yarın öbür gün hep beraber çok pahalı ödeyeceğiz.

İngiltere, Amerika ve
Almanya örneklerinin tekrar incelenmesini öneririz.

Her işin başı
sağlıksa sağlıkla oynamak bütün bir toplumun hayatıyla oynamaktır.

Henüz yolun sonuna
gelmeden tüm bu uygulamalardan vazgeçin. 04.11.2010

                                                                          
          

                                                                                                                                             SES GENEL MERKEZİ 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]