Artık
Sağlık Teknikerliği unvanı ile mezun olanlar hemşirelik lisans tamamlama
programına başvuru yapabilecekler
.

YÖK’ün 19.10.2010 tarih ve 5153 sayılı kararına göre;

Yargı kararları doğrultusunda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi “Sağlık
Teknikerliği”
 bölümü mezunu olan ve bu programın “Sağlık
Memurluğu”
 ile eşdeğerliliğine ilişkin belgeye sahip olanlar
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptırabileceklerdir. AÖF
Sağlık Memurluğu Bölümü’nde görülen müfredat çerçevesinde eğitim görmüş olup,
Sağlık Teknikerliği diploması ile mezun olanlar 5 Kasım 2010 tarihine kadar Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezine (ATAUZEM) lisans tamamlama için başvuru yapmaları halinde lisans
tamamlama hakkından yararlanabileceklerdir.

ATAUZEM’in resmi web sitesinde yapmış olduğu açıklamaya göre

Gerekli Evraklar:
1.       Diploma (Veya noter onaylı örneği)
2.       2 Adet fotoğraf
3.       Çalışma belgesi
4.       Nüfus cüzdan fotokopisi
5.       AÖF onaylı Sağlık Memurluğu bölümünün isminin Sağlık
Teknikerliği olarak değiştiğine dair yazı (Yargı kararı ile birlikte)

 

*** Elinde
yargı kararı bulunmayanlar 5 Kasım 2010 tarihine kadar lisans tamamlama başvurusu
yapmaları halinde, başvurularının reddi sonucunda YÖK’ün kararına istinaden
dava açabileceklerdir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]