LABORATUAR ÇALIŞANLARININ SESİNİ DUYUN

 Sağlıkta
Yıkım Politikaları son hızıyla devam ediyor. Bugüne değin karşılaşılan
sorunların tümünü çözüyormuş gibi yapan Sağlık Bakanlığı, Laboratuar
çalışanlarının sorunlarına da aynı şekilde yaklaşmaktadır.

 Ağır
iş yükü ve tehlikeli maddelerle çalışılmasına, her an, her türlü hastalığın
bulaşma riskine karşın, laboratuar çalışanlarının hiçbir sorunu yokmuş gibi
davranılıyor. Riskli iş grubuna girmesi ve döner sermaye ek ödemelerinin tüm
çalışanlardan %20 daha fazla almaları gerekirken, diğer birimlerde
çalışanlardan çok daha az döner sermaye almaları ne akla ve ne de vicdana
sığabilecek bir şey değildir.

 Perihan
Gizer Halk Sağlığı Laboratuarına günde 1.500 ile 3.000 arası hasta kanı
gelmektedir ve bu da günde 15 ile 30 bin arası tetkik yapılması demektir. Bu
kadar ağır iş yükünün altından 35 çalışan ile kalkılmaya çalışılmaktadır ki
aslında salt bu rakamlar bile çalışan sayısının azlığı, tahlil yapılan
makinelerin yetersizliği, işyükünün ağırlığı ve hak edilen döner sermayenin ne
denli az olduğunun en önemli göstergeleridir

 Hastanelerde
görev yapan laboratuar çalışanları hastane yemeklerinden ücretsiz
yararlandırılmalarına karşın burada çalışanlar kendi paraları ile yemek
yemektedirler ve bu da ellerine geçen paranın daha da azalmasına neden
olmaktadır.

 Tüm
Türkiye’de mesai saatlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yanlış uygulanması ve
çok açık bir şekilde hukuka aykırı davranılması Perihan Gizer Laboratuarı
çalışanlarını da mağdur etmektedir. Yasayla 8 saate indirildiği belirtilen
mesai saatleri genelge ile 9 saate çıkarılmış ve ne yazık ki tüm çalışanlar bu
konuda mağdur olmuşlardır.

 Bizler
biliyoruz ki bu sorunlar sağlıkta yıkım politikalarının birer parçası. Bu
sorunların aslında tümü çözülebilir, ancak siyasi iradenin bunu istemesi
gerekir. Çalışanlarının sorunlarını görmezden gelen, halkın sağlık hakkı ile
çalışanların sorunlarının çözümünü bir arada düşünmeyen yetkilileri bizler bir
kez daha buradan uyarıyoruz ve Perihan Gizer Halk Sağlığı Laboratuarı
çalışanlarının sorunlarına duyarlı olmaya çağırıyoruz.

 

Önerilerimiz;

·         
Döner Sermaye adaletsizliği bir an önce
giderilsin, temel ücretlendirmeye ilave edilsin ve herkese insanca
yaşayabileceği miktarlarda, eşit işe eşit şekilde dağıtılsın.

·         
Mesai saatleri hukuka uygun bir şekilde
acilen 8 saate indirilsin.

·         
Ağır işyükü, kadrolu personel alımı ile
giderilsin ve herkesin insanca çalışabileceği koşullar sağlansın.

·         
Laboratuarların işyükünü arttıran
gereksiz tahlil istemleri, aile hekimliklerinin koruyucu hekimliğe
yönlendirilmesi ve sürekli hizmet içi eğitimi ile giderilsin.

·         
Laboratuar hizmetlerinin daha nitelikli
olabilmesi açısından hizmet alımından tamamen vazgeçilmeli, kamusal bir
anlayışla hizmet verilmelidir.

·         
Tüm çalışanlara ücretsiz, kaliteli,
dengeli beslenebilmeyi sağlayan yemek hakkı tanınsın.

                                                                                                                                           SES
ADANA ŞUBESİ


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]