ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ’NİN KAPATILMASI HATAYDI BİRAN ÖNCE AÇILSIN

Facebook
Twitter
WhatsApp

               Değerli Basın Emekçileri

Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi 1 Temmuz 2009 tarihinde Eskişehir Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi’ne bağlanmıştı. O dönem Sağlık Müdürlüğü bu hastanenin
kapatılmayacağını ve bu haliyle hizmete devam edeceğini belirtmişti. Ancak
aradan çok uzun süre geçmedi ve bu hastane tamamıyla kapatıldı.

SES Eskişehir Şubesi ve Eskişehir
Tabip Odası olarak yetkililere ve halka bu hastanenin kapatılmaması
gerektiğini, bu hastaneye ilimizde ihtiyaç olduğunu defalarca ikili
görüşmelerimizde, basın açıklamalarında ifade ettik.

Ancak yetkililer Eskişehir iline tek
doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin yeteceğini, dolayısıyla bizim
görüşlerimizin haklı olmadığını kamuoyuna ifade edip hastaneyi 1 Kasım 2010
tarihinde kapattılar.

Değerli Basın Emekçileri;

Zübeyde Hanım Hastanesi’nin önce
diğer doğumeviyle birleştirilip, daha sonra kapatılması AKP’nin sağlık
politikalarının gereği ve sonucudur. Hastane birleştirmesi adı altında hastane
kapatmaları sadece ilimizde yaşanmamakta birçok ilde de benzeri kapatmalar
yaşanmaktadır. Burada amaç kamu hastanelerinin kapatılması yada
özelleştirilmesidir.

Şimdi sorulması gereken soru şudur,
Eskişehir halkı bu hastane kapatmadan karlı çıktı mı, Zübeyde Hanım Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin kapatılmasıyla gebeler, bebekler, kadınlar,
çocuklar daha iyi sağlık hizmeti alır hale geldiler mi?

Değerli Basın Emekçileri;

Eğer bu soruların yanıtları evet ise
kuşkusuz herhangi bir sorun yoktur. Ancak daha kısa bir süre geçmesine karşın
özellikle şehrin Tepebaşı bölgesinde yaşayanların hastanenin kapatılmasından
mağdur olduklarını gözlüyoruz. Halkın hastanemizi geri istiyoruz talebi haklı
bir istektir. Şehrin önemli bir kesimi özellikle geceleri sağlık hizmeti
almakta sıkıntı yaşamaktadır. Öte yandan Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi’nin fiziki yapısı ve kapasitesi bu hizmeti tek başına verecek düzeyde
değildir.

Eskişehir Tabip Odası ve SES
Eskişehir Şubesi olarak, Eskişehir halkının Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi tekrar açılsın talebini destekliyoruz ve bu amaçla
yapılacak mücadele onlarla beraber olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.
10.11.2010

 

Eskişehir Tabip
Odası-SES Eskişehir Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]