BALCALI’DA
İHALE KARŞI YENİDEN EYLEM

7 Ekim 2010 tarihinde
Balcalı Hastanesi’nde yapılan eylemlerle iptal ettirdiğimiz hukuksuz ihale
bugün idare tarafından tekrar gündeme getirilmiştir.

İhalenin yeniden
gündeme gelmesiyle bir araya gelen Balcalı Hastanesi çalışanları sabah saat
08.00’den itibaren Poliklinik merdivenleri önünde toplanmaya başlamış ve yeni
gelişen bu durumu protesto etmişlerdir.

Saat 10.00’a kadar
poliklinik önünde konuşmalar ve sloganlarla eylemi sürdüren kitle saat 10.00’da
Devrimci Sağlık İş Şube Başkanı Mustafa HOTLAR’ın yaptığı basın açıklaması ile
eylemi sonlandırmıştır.

Üniversite ve Hastane
yönetiminin ihalenin yapılacağı salonun çevresine çevik kuvvet polisini
yığması, yaklaşık 100 kişilik bir güvenlik ordusu ile salonu kuşatmaları,
yaptıkları işin ne denli hukuksuz olduğunun en somut göstergesidir.

Bizler; nasıl sonuçlanırsa
sonuçlansın bu ihalenin sonuçlarını kabul etmeyeceğimizi, taşeronluğun,
sağlıkta  yıkımın bir parçası olduğunu, insanca yaşayacağımız temel ücret
ve kadrolu istihdam sağlanana dek mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha
duyuruyoruz. Bu ihalenin iptal edilmesi için idare mahkemesine yaptığımız
başvurunun bir an önce sonuçlanması için de girişimlerimizi, eylem ve
etkinliklerimizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

 

                                                                                                     DEV SAĞLIK iŞ CUKUROVA ŞUBESİ

                                                                                                              SES ADANA ŞUBESİ 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]