2008 yılında başlayan
İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumlarındaki döner sermaye adaletsizliğinin
düzeltilmesi için yaptığımız mücadele sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve
İstanbul Tıp Fakültesi çalışanlarının döner sermaye oranlarında %100–200 oranında
artış sağlandı. Ancak İ.Ü. Haseki Kardiyoloji Enstitüsü zarar ediyor
bahanesiyle yapılan artışlar buradaki çalışanlara yansıtılmadı. Yapılan
görüşmelerde de sonuç alamadık. 7 Ekim 2010 tarihinde yaptığımız basın
açıklamasıyla Ergenekon tutuklu sanığı Prof. Dr Mehmet Haberal’ın 17 aydır
hastanede kalması nedeniyle çalışanlar cezalandırılmak mı isteniyor diye
kamuoyu önünde Rektörlüğe sorduk. Basın açıklamasını şube yönetim kurulu üyesi
Sakine Gücüyeter okudu.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]