SAĞLIKTA KADROLAR, KAYNAKLAR ÖZELE AKITILIYOR

Uzun yıllardır
sağlıkta yaşanan özelleştirme politikaları artık sağlık hizmetlerini etkilemeye
başlamış, özellikle kronik ve ağır hastaların sağlık hizmeti almasını zorlamaya
başlamıştır.

Bunun en son ve en
acı örneği Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünde
yaşanmaktadır.

Burada görev yapan
öğretim üyelerinin özel hastanelere geçmesiyle yüzlerce hasta adeta sahipsiz
kalmıştır. Zor bir tedavi süreciyle yaşayan bu hasta grubu hastalıklarıyla
mücadele etmek yetmezmiş gibi, bir de bu sahipsizliğin, boşlukta kalmanın
yükünü taşımak zorunda kalmışlardır. Doğal olarak bu süreçte tedavilerde,
kontrollerde aksamalar olmuştur.

Aslında bu örnek
sadece Eskişehir’de yaşanmamaktadır, Türkiye’nin dört bir yanında fakülte
hastanelerinden, eğitim ve kamu hastanelerinden özele geçişler yaşanmakta ve
dolayısıyla aynı sorunlar buralarda da yaşanmaktadır.

Bu sorunların
yaşanmasında sağlık politikaları kadar, kurumlarını iyi yönetemeyen, ileriyi
göremeyen ve sağlıkta özelleştirmeden yana tavır koyan kurum yöneticilerinin
sorumlulukları akıldan çıkarılmamalıdır.

Değerli Basın
Emekçileri;

Sağlıkta dönüşüm
programı ile birlikte kamu ve üniversite hastanelerinin içi her geçen gün
boşaltılırken, şehirlerin dört bir yanı özel hastanelerle donatılmaktadır.

Bu hastaneler sağlık
üzerinden kar elde etmek isteyen kuruluşlardır. Açılan her özel hastane devlet
hastanelerinin, fakülte hastanelerinin daha da zayıflatılması, kaynaklarının
azaltılması demektir. Bugün SGK önemli oranda bir parayı özel hastanelere
aktarmakta, özel hastaneler devlet eliyle palazlandırılmaktadır.

Özel hastaneler bu
kadar artarken ve palazlanırken kamudaki hastaneler birleştirme adı altında
kapatılmaktadır. İlimizde bu örneği Zübeyde Hanım Doğumevi’nin kapatılmasıyla
yaşadık. Daha önce de yıllarca ilimize hizmet veren Verem Savaş Dernek
Dispanseri kapatılmıştı. Aynı uygulamalar diğer illerde de yaşanmaktadır.

Değerli Basın
Emekçileri

Muayenehaneleri
kapatıyoruz diye halka propaganda yapan siyasal iktidar aslında sağlığı hızla
paralı hale getirmektedir. Bu doğrultuda kamunun olanakları, sağlık kadroları
hızla özele akmaktadır.

Bu sürecin mağdurları
hastalar ve sağlık emekçileridir. Eğer sağlıkta dönüşüm durdurulamazsa
mağduriyetin her geçen gün artacağı aşikardır.

 

                                                          Bülent Nazım YILMAZ

SES
Eskişehir Şube BaşkanıİLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]