DİYARBAKIR’DA 8 SAAT EYLEMİNE DEVAM EDİLDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

9
saatlik çalışma süresini protesto etmek amacıyla, her hafta Çarşamba günü
Diyarbakır Devlet Hastanesi önünde yaptığımız eylem 1 Eylül günü de
gerçekleştirildi, Saat 16.oo da hastane bahçesinde oturma eylemi ile basın
açıklaması yapıldı

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]