SES Bolu Şubesi 1
Eylül Çarşamba günü Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Hastanesi önünde basın
açıklaması yaparak, günlük 9 saat mesainin geri çekilmesini ve günlük
kesintisiz 8 saat mesai uygulanmasını talep etti.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]