Yunus Emre devlet hastanesi başhekimlik önünde Eskişehir
SES şubesinin düzenlediği basın açıklamasına Eskişehir Tabip Odası da destek
verdi. Basın açıklamasında 8 saatlik çalışma hakkımız elde edilene kadar
mücadeleye devam edeceğimizi belirttik 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]