9 SAAT GENELGESİ GERİ ÇEKİLSİN

Facebook
Twitter
WhatsApp

  SAĞLIK BAKANLIĞI’NI 8 SAAT MESAİ UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUZ!


12 Eylül 1980 öncesi uygulanan, gerçek tamgün yasasındaki tamgün çalışma ve bunun karşılığı verilen insanca yaşam ücretleri,12 Eylül darbesi ile birlikte kaldırılmış ama günlük 9, haftalık 45 saat çalışma aynen korunmuştu.

Bu durum uygulamada uzun yıllar günlük kesintisiz 8 saat mesai olarak sürdürüldü ve mesailer 08.00–16.00 olarak uygulandı. Ancak sağlıkta özelleştirme ve piyasalaştırmanın hız kazandığı yıllarla birlikte, yasadaki 45 saat hatırlanarak günlük mesai yine kesintisiz olmak üzere 9 saate çıkarıldı. 30 yıldır, kamuda haftalık çalışma süresi 45 saat olanlar sadece sağlık emekçileri oldu.

Yeni uygulanmaya başlanan Tamgün TBMM’de yasalaşınca, Sağlık Bakanlığı sağlık emekçilerinin çalışma süresini 8 saate indirdiğini tüm kamuoyuna büyük bir müjde olarak duyurdu.

Peki, müjde gerçek oldu mu?

Hayır, çünkü aynı Sağlık Bakanlığı yasasına aykırı bir genelge yayınlayarak günlük 9 saat çalıştırmanın önünü açtı. Birçok il Valisi de genelgenin gereğini büyük bir şevkle yerine getirdi ve günlük mesai 08.00- 17.00 olarak uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı ve müsteşarı başta olmak üzere neredeyse tümü hekim olan Sağlık Bakanlığı yöneticileri sanki hiç hastanede çalışmamışlar gibi, sağlık hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünden bihabermişler gibi,  tedavinin ve hasta bakımının sürekliliğini, hastanelerin fiziki koşullarını bilmezlermiş gibi “saat 12 ila 14 arasında öğle yemeği ve istirahat için personele münavebeli olarak bir saatlik dinlenme süresi (öğle tatili) verilecektir. Ancak bu süre içerisinde personel kurumdan ayrılmayacak, ihtiyaç duyulması halinde ilgili personel göreve davet edilebilecek ve göreve davet edilen personelde davete icabet edecektir” buyurarak, hukuk tanımaz ceberrut bir patron gibi davranmaktadırlar.

                    Sağlık Bakanlığına soruyoruz;

·          Sağlık Bakanlığı, yataklı tedavi kurumlarında hiçbir personelin işini bir saat boyunca terk edemeyeceğini bilmez mi?

·          Sağlık Bakanlığı, acilde, ameliyathanede, yeni doğan yoğun bakımda, koroner yoğun bakımda çalışan bir doktorun, hemşirenin ya da doğum sancısı çeken onlarca gebenin bulunduğu doğum salonunda çalışan bir ebenin bırakın bir saat istirahat etmeyi yemeğe dahi gidemediklerini bilmez mi?

·          Sağlık Bakanlığı, “Kurum yönetimleri personelin kurum içinde öğle yemeklerini yiyebilmeleri ve istirahatlarını yapabilmeleri için gerekli tedbirleri alacaklar ve uygun mekanlar oluşturacaklar” derken; hastane merdiven altlarının, koridorlarının hasta, muayene odası yapıldığını, hemşire yatakhanelerinin servis yapıldığını bilmez mi?

·          “Gerekli tedbirlerin alınması”  talimatı her derde deva sihirli bir sözcük müdür ki, her düzeyde amir, ‘olur mu olmaz mı’ diye düşünmeden bir altındakine “gerekli tedbirleri alın” diye emretmektedir.


Bu genelge ile sağlık emekçilerine ceberutlukla angarya dayatılmaktadır. Ama sağlık emekçileri angarya dayatmalarını kabul etmeyecektir. Sağlık Bakanlığının uymadığı yasa maddesine sağlık emekçileri olarak biz uyacağız ve günde sekiz saatten fazla çalışmayacağız.

Daha öncede aynı yaklaşımla öğle yemeğimizi kesen ve bize para ile yemek satmaya kalkışan bakanlık, sağlık emekçilerinin sürekli eylemleri ve kararlı tavrı sonucu geri adım atmak zorunda kalmış ve yemek hakkımızı tanımıştı. Şimdi aynı kararlılığı göstermek zorundayız. Aynı önceden olduğu gibi günde “kesintisiz” sekiz saat çalışarak, yasal olanı biz uygulayarak kararlılığımızı göstermek zorundayız.

İnternet sitelerinden müjde, müjde diyenler, bu durum karşısında görüşmelerin sürdürüldüğünü, yakında durumun düzeleceğini söyleyebilirler. Sağlık emekçilerinin kararlı mücadelesiyle bakanlık geri adım attığında da “hizmet sendikacılığının hizmetlerine bir altın sayfa daha ekledik” diyeceklerdir.

Kim ne derse desin bizler, tüm sağlık çalışanları olarak fazla çalıştırma ve angaryaya karşı mücadelede birlik olacağız. Bakanlık kendi yasasını uygulayıncaya kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz.

Eylemlerimizin talebi sadece günde sekiz saat değil, bugün saat 16.00 da işten çıkarak özellikle bunu vurgularken üç temel talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

·          8 saatlik kesintisiz mesai uygulansın,

·          Radyoloji birimlerinde 7 saat uygulamasına başlamadan önce tüm birimler kanun ve yönetmeliklerde yazılan standartlara getirilerek, çekim sayısı azaltılsın. Personel açığı giderilsin,

·          Temel ücretimiz insanca yaşanacak düzeye çıkarılıncaya kadar; her türlü ek ödeme (döner sermaye, nöbet vb.) aynı işi yapanlara eşit dağıtılsın ve emekliliğe yansıtılsın.

Sağlık Bakanlığı’nın günlük 9 saat mesaiyi içeren genelgesini geri çekmemesinedeniyle işyeri eylemleri devam ediyor. 25 Ağustos 2010 Çarşamba günü de birçok ilde işyeri eylemleri gerçekleştirildi.

Genel Merkeze gelen haberleri paylaşıyoruz.

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]