Sendikamızın çağrısı ile Tam gün Yasası sonrası sağlık
emekçilerinin çalışma saatlerinin uzatılmasına, çalışanlar arası ayrımcılıklara
neden olunmasına karşı eylemlerimiz devam ediyor.

Çeşitli illerde, işyerleri
veya il sağlık müdürlükleri önünde talepleri ifade eden ve yanlış uygulamalara
son verilmesini isteyen açıklamalar yapılıyor.

Günde 9 saat mesai yaptırılan tüm sağlık çalışanlarını 25
Temmuz Çarşamba günü saat 16.00 da işyerleri önüne çıkarak, fazla çalıştırmayı
protesto etmeye çağırıyoruz.


 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]