TİS TALEPLERİMİZİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE AÇIKLADIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

İşkolumuza dair taleplerimizi ve tamgün sonrası genelge ile
dayatılanları kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak için Sağlık Bakanlığı
önündeydik. Ankara şube yönetici ve üyeleri, KESK MYK üyeleri, KESK’e bağlı
sendikaların yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasında önce Genel
Başkanımız Bedriye YORGUN ardından KESK Genel Sekreteri Emirali ŞİMŞEK konuşma
yapmışlardır.

  BASINA VE KAMUOYUNA

 Yine bir toplu görüşme sürecindeyiz.

Yıllardır yasal ve meşru toplu sözleşme hakkımızı tanımayan,
kullanılmasını engelleyen iktidar bu yıl da aynı oyunu tekrarlamaktadır.

Bugün, toplu iş sözleşmemizi görmezden gelenleri uyarmak,
toplusözleşme hakkımızın uygulanmasını ve taleplerimizi ifade etmek için
buradayız.

Ülkemiz sağlık sistemi, piyasanın sömürü çarkına terk
edilirken sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışma ortamı hiç olmadığı kadar
parçalanmış ve karmaşıklaştırılmıştır.

Çalışanlar her türlü ayrımcılık kullanılarak ya birlikte
örgütlenmeleri engellenmiş ya da kendi yandaş güdümlü sendikalarına katılmaya
zorlanmışlardır.

Sendikamıza her yıl yaklaşık 10 bin yeni üye yapılmasına
rağmen akıl almaz, ahlaki olmayan yöntem ve baskılarla üyelerimiz istifa
ettirilmektedirler. Her türlü iktidar gücü kullanılarak yönetici ofisleri
(devlet daireleri) yandaşların ön kayıt bürosu gibi çalışmakta yöneticiler de
bu sendikaların komiseri gibi davranmaktadırlar.

Uygulanan istihdam politikaları ile aynı işi yapan emekçiler
memur, sözleşmeli, vekil, taşeron işçisi diye parçalanırken, aynı işi yapan emekçilere
“performans” adı altında farklı ücret verilerek bu parçalanmışlık
güçlendirilmektedir.

Uygulanan sağlık politikaları ile koruyucu hekimliğin
sistematiği bozulmuş ve işlemez hale getirilmiştir. Tam gün yasası ile çalışma
saatleri 40 saate indirilmiş ancak çıkarılan genelge ile 45 saat uygulaması
devam ettirilmektedir. Radyoloji çalışanlarının ise günlük 5 saat olan çalışma
süreleri 7 saate çıkarılmış ancak röntgen ünitelerindeki güvenli çalışma
ortamının uluslararası standartlara yükseltilmesi için hiçbir önlem
alınmamıştır.

Uygulanan sağlık politikaları ile temel bir insan hakkı olan
sağlıklı yaşama hakkı artık bir piyasa malı haline getirilmiş, katkı ve katılım
payları ile sağlığa ulaşımda kişiler parasına göre sınıflandırılmış ve sağlığa
ulaşımları engellenmiştir.

1 Ekim 2012’den itibaren tüm hükümleri yürürlüğe girecek
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile sağlık sigortası primi
ödemeyecek aile, hane kalmayacaktır. Sağlık Bakanlığı sağlık emekçileri de dahil
tüm yurttaşlara devletin ne kadar sağlık hizmeti sunması gerektiğini Sosyal
Güvenlik Kurumuna bırakarak kendi varlık nedenini tartışılır hale getirmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu ise sürekli yayınladığı tebliğlerle çalışanların ve
emeklilerin korkulu rüyası olmuştur.

Sıra kamu hastanelerini piyasa emrine sunmaya gelmiştir. Referandumdan
hemen sonra gündemin öncelikli maddesi olarak “Kamu Hastane Birlikleri Yasa
Tasarısı” yasalaştırılarak devlet hastanelerinin satışının adımları atılmak
istenmektedir. Bu adım sağlıkta yıkımın sondan önceki adımlarıdı.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ve tüm halkımızın bu
yıkıma dur demesi ve mücadele etmesi kaçınılmaz görevidir.

 

Değerli basın emekçileri,

Değerli sağlık ve sosyal hizmet emekçileri,

Bütün bu olumsuzluklar sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin
toplu sözleşme talebini her zamankinden daha yaşamsal ve acil kılmaktadır.

Toplu sözleşme hemen şimdi yapılmalıdır önünde hiçbir yasal
engel yoktur. Devletin imza attığı uluslararası sözleşmelerle bu hak güvence
altına alınmıştır.

Geçen yıl tüm sendika ve konfederasyonlar toplu görüşmelerde
tutulan zabıtların hükümet tarafından uygulanmadığını, artık görüşme yapmanın
anlamı kalmadığını ve toplu sözleşme yapılıncaya kadar masaya oturmayacaklarını
söylemişlerdi. Bu sendikalara sözlerini hatırlatıyor, tüm sağlık ve sosyal
hizmet emekçilerinin de bu soruyu sormalarını bekliyoruz. Şimdi görüşme değil
toplusözleşme zamanıdır. Bu alanda örgütlü sendikalara; birlikte ”Toplu görüş
değil toplu sözleşme ve hemen şimdi” de ısrar etmeyi öneriyoruz. Çünkü
emekçilerin içinde bulunduğu durum ve taleplerimizin aciliyeti bunu dayatmaktadır.

 

İŞKOLUMUZA DAİR TİS TALEPLERİMİZ

·         
657 deki değişiklik tasarısı geri çekilmelidir,

·         
Temel ücret insanca yaşayacak düzeye getirilmeli, işkolumuzdaki
herkese sağlık ve sosyal hizmet tazminatı ödenmelidir

·         
Her türlü ek ödeme aynı işi yapanlara eşit
dağıtılmalı ve emekliliğe yansıtılmalıdır,

·         
Sözleşmeli, vekil, taşeron uygulamasına son
verilerek güvenceli istihdam sağlanmalıdır. İşkolumuzdaki personel eksikliği
güvenceli istihdam ile giderilmelidir.

·         
Sağlık emekçilerine dayatılan günlük 9 saat mesai
uygulamasına son verilmeli, günlük mesai kesintisiz 8 saat uygulanmalıdır.

·         
Tüm radyoloji birimleri kanun ve yönetmeliklerdeki
standartlara uygun hale getirilmeli, kişi başına düşen çekim sayıları
azaltılmalıdır.

·         
Meslek hastalıkları, iş kazası ve iş güvenliği ile
ilgili önlemler alınmalı, yasal mevzuatlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır

·         
Meslek ve görev tanımları ile ilgili belirsizlikleri
ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılmalıdır

·         
Kadına yönelik ayrımcılık kaldırılmalı, çalışma
yaşamında eşitlik sağlanmalıdır,

·         
Ebeveyn izni ve 24 saat açık kreş hakkının gereği
yapılmalıdır.

·         
Demokratik çalışma ortamı sağlanmalı, baskı, sürgün,
tutuklama ve göreve son vermeler durdurulmalı, tutuklu arkadaşlarımız serbest
bırakılmalıdır.

·         
Sağlıktaki her türlü katkı ve katılım payları
kaldırılmalı, sağlık hizmetleri her düzeyde eşit, ücretsiz, nitelikli ve
ulaşılabilir olmalıdır.

·         
Evrensel değerlerle uyumlu, çalışma yaşamını
demokratikleştirecek, toplumsal barışı sağlayacak, özgürlükçü demokratik bir
anayasa hazırlanmalıdır. 18 Ağustos 2010

 

                                                            MERKEZ YÖNETİM KURULU

  


 

 

 


  

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]