Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Hastaya bakmak için EVET oyu istiyor.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Hastaya bakmak için EVET oyu istiyor.

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin vekil
Başhekimi AKP’ye diyet ödüyor. MR çektirmek isteyenlerden referandumda ‘EVET’
oyu isteyen bir başhekim hele de bir tıp profesörü dünyada ilk olsa gerek.

 

Bizim için Ekrem ALGÜL’ün bu sözleri hiçte şaşırtıcı değil
çünkü o, bugün sahip olduğu başhekimliğini de profesörlüğünü de klinik
şefliğini de AKP’ye borçlu. Hiç hak etmediği şekilde ve hukuksuz olarak
sınavsız olarak Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Kliniğine
şef ve hastaneye Başhekim yapıldı. O dönem 178 kişi civarında yapılan bu haksız
ve hukuksuz atamalar sendikamızın açtığı dava sonucu iptal edildi ve Ekrem ALGÜL’ün
klinik şefliği düştü.

 

Ekrem ALGÜL, AKP için çok önemli bir kişi olduğundan bu kez
Rize Üniversitesinde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı Endokrin kliniğinde
açılan profesörlük kadrosuna alındı. Daha aradan bir ay bile geçmeden sağlık
bakanı YÖK yasasının 38. maddesine dayanarak bu zatı-muhteremi Trabzon Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesine hem Endokrin Kliniğine şef hem de hastaneye
Başhekim olarak görevlendirdi. Oh ne ala memleket!

 

Şimdi bu başhekim hem Rize Üniversitesinde Endokrin Kliniği
Profesör hem de Trabzon Numune Hastanesi Endokrin Kliniği Şefi ve Başhekimi. Bu
hoca efendiye referandumda bir evet vermek yeter mi? Bu kadar borç en az beş
kez evet vermekle ödenebilir. Hoca unutmasın AKP ye dört kez daha verecektir.
AKP alacağını asla unutmaz.

 

Hoca hızını alamamış Danıştay’a da sataşmış. Sosyal
güvenliği olandan ek ödeme alınmasını, hekim ithalini küresel gelişme gereği
olarak değerlendiriyor. Sömürü gelişmenin değil küresel sermayenin ihtiyacıdır,
böyle biliyoruz ama Sayın Profesör için ne gam! Sen artık hem profesör hem
klinik şefi hem başhekimsin; dünyalığın tamam. Peki, her yıl tıp
fakültelerinden 5000 hekim mezun olduğunu bu gidişle birkaç yıl içinde işsiz
hekimlerin özel istihdam bürolarının (insan simsarlarının) eline düşeceğini
aklınıza getiriyor musunuz? Sağlık Bakanlığında 116 bin taşeron emekçisinin
asgari ücretle çalıştırıldığını, Binlerce sağlık çalışanının işsiz güçsüz
bunalım geçirdiğini aklınıza getiriyor musunuz?

 

Basın aracılığı ile Ekrem
hocaya soruyoruz ve açıklamasını bekliyoruz
;

Nereden kaç para alıyorsunuz?

Rize’deki Üniversiteden. Trabzon’daki Hastaneden;  maaş, döner, mesai dışı muayene, ikinci görev
vb. aylık geliriniz nedir?  Kaç asgari
ücret ediyor. Başhekimlik yaptığı hastanede kaç taşeron işçisi çalışıyor
Kendisini taşeron işçilerinin nesi olarak görüyor.

Bugüne kadar MR çektirmek isteyen kaç kişiden EVET oyu
istediniz?

Hastane çalışanlarından biri, hastaneye gelenlere vereceği
hizmet için EVET’in dışında farklı bir seçenek önerse ya da bu konuda yerel –
ulusal gazetede yazı yazsa tavrınız ne olurdu?

 

Bir soru da Sağlık Bakanlığına ve Başbakanlığa;

Başhekiminiz ve klinik şefinizin bu tutumuna karşı ne
yapmayı düşünüyorsunuz? Terfi mi ettireceksiniz yoksa gereğini mi?

Yoksa alacak tahsilâtı mı? 27.08.2010

 

                                                                                                                                                 SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]