İSTANBUL AKSARAY’DA AİLE HEKİMLİĞİ’NE GEÇİŞE KARŞI AÇIKLAMA

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

Sağlık hizmeti yap-boz tahtası değildir!

 

İstanbul’da Kasım ayında Aile Hekimliği uygulamasının başlatılması
planlanmaktadır.  Zeytinburnu Grup Başkanlığı önünde Aile Hekimliği
uygulamasıyla halkı ve çalışanları nelerin beklediği konusunda  basın
açıklaması yapıldı. Şube Başkanı Songül Beydilli’nin açıklamasından sonra basın
açıklamasını işyeri temsilcisi ve Bakırköy şube yöneticisi Selma Okkaoğlu
okudu. “Sağlık haktır satılamaz, sağlıkta ticaret ölüm demektir, herkese eşit
ücretsiz sağlık, ne 4/B ne 4/C herkese güvence” sloganları atılarak 10 Temmuz
2010 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda yapılacak İstanbul
Tabip Odası ve İstanbul SES Şubelerinin düzenlediği foruma katılım çağrısı
yapılarak basın açıklaması bitirildi.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]