ARTIK YETER!  İNSANCA ÇALIŞABİLECEĞİMİZ ORTAMLAR İSTİYORUZ

 

           AKP
Hükümetinin Sağlıkta Yıkım Politikaları her geçen gün canımızı yakmaya devam
ediyor. 2003 yılından buyana artan bir şiddetle devam eden Sağlıkta Yıkım
Politikaları, bir yandan halkın canını yakmaya, halkın sağlık hizmetine
ulaşımını engellemeye devam ederken diğer yandan da Sağlık Çalışanlarının,
çalışma ortamlarını dayanılmaz bir duruma getirmektedir.

           Hükümetin
ve özellikle Sağlık Bakanlığı’nın bu yıkım politikaları yerel idarecileri de
içinden çıkılamaz sonuçlar doğuracak uygulamalarla karşı karşıya bırakıyor.
Yerel idarecilerin çalışanları hiç dikkate almadan verdikleri kararlar da bu
yıkım politikalarının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini arttırıyor.

           Adana’nın
sağlık ortamını zehirleyen ve idarecilerin çalışanları köle statüsünde
görmesine neden olan bu uygulamaları sırasıyla incelemek gerekirse;

           1.
Adana Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde pratisyen hekim açığı gerekçe gösterilerek
nöbet tutan hekimler acil servise alındı ve uzman hekimlere Yoğun Bakım
nöbetleri kondu. Uzman hekimlerin kendi branşları dışındaki hastalara müdahale
konusunda ciddi sorunların çıkacağı bu uygulama bir an önce terk edilmeli,
yoğun bakım kadrosuna yeterli sayıda hekim istihdam edilmelidir.

           2.
Adana Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde geçici görevliler ile birlikte 14
Hekim, 14 Hemşire-ATT çalışmakta ve nöbet sayıları bir insanın tahammül
sınırlarını aşan bir aşamaya gelmektedir. Acil serviste yıllardır süren bu
sorun, Sağlık Bakanlığı’nın ve Sağlık Müdürlüğü’nün Acil servisleri gözden
çıkardığının en somut göstergesidir, ancak çalışanların sabrını son noktasına
kadar zorlayan bu davranış yüzünden acil hekimlerinin birer birer özel sektöre
geçmeleri, hemşirelerin hastane dışına tayin isteme telaşına girmeleri artık
idareciler tarafından görülmelidir.

           3.
Sağlık Müdürlüğü’nün bir yandan geçici görevlendirmelerin tümünü kadrolarına
geri gönderme kararlığı ile hareket etmesi, diğer yandan da 11’i Doğumevi’nde
görevli 15 Ebeyi ASM ve TSM’lere geçici olarak göndermesi çalışanlar açısında
önemli bir mağduriyete neden oluyor. Bu yanlış uygulamadan bir an önce
vazgeçilmelidir.

           4.
Adana’nın en yeni birimlerinden Yüzüncü Yıl Diş Sağlığı Merkezi’nde 23 kişi
gece 24.00’e kadar çalışmasına rağmen servislerinin keyfi bir şekilde
kaldırılması buradaki çalışanların da çok önemli mağduriyetlere uğramasına
neden oluyor. Çalışma ortamlarında yeterince çile çeken bu insanların en
azından evlerine servis ile ulaşımını sağlanması bir an önce
gerçekleştirilmelidir.

           5.
Numune Hastanesi Acil Polikliniğinde kan tahlilleri acil dışında ve taşıma ile
gerçekleştirilmektedir. Daha fazla kar, daha fazla para kazanma mantığı
nedeniyle her türlü tıbbi hataya neden olabilecek bu uygulamadan bir an önce
vazgeçilmeli ve Numune hastanesi AKP hükümetinden önceki donanımına bir an önce
kavuşturulmalıdır.

 

           Tüm
bu örnekler göstermektedir ki, AKP hükümeti çalışanları köle olarak, halkı da
soyulacak müşteri olarak görmektedir. Bu anlayış yüzünden tüm sağlık birimleri
geri dönülmesi imkansız zararlara uğramakta, çalışanlar gerek bedensel ve
gerekse ruhsal sağlıklarını yitirmekte, özel sektöre kayış engellenememektedir.
Gerek Merkezi ve gerekse yerel idarecileri bir kez daha bu uygulamalardan
vazgeçmeleri ve insanca çalışabileceğimiz ortamlar hazırlamaları için uyarıyor
ve bu konuda SES olarak bundan sonra da mücadelemize devam edeceğimizi tüm
kamuoyuna duyuruyoruz. 08.07.2010                                                            

                                                                                                                                                    Dr. Mehmet ANTMEN

                                                                                                                                                    SES
Adana Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]