AKP HÜKÜMETİ “EK ZAM” ALDATMACASI
YAPIYOR! EMEKÇİLERİ ALDATACAĞINI SANIYOR.

 

Yıllarca emeği ile geçinen insanları işsizliğe, yoksulluğa,
çalışma şansına sahip olanları ise “sefalet ücretine” mahkûm edenler, bir taraftan
kaşık ile verdiklerini kepçe ile alırlarken, diğer taraftan komik bile
sayılamayacak “zam” oranları ile tüm emekçilerle resmen dalga geçiyorlar.

Türkiye’nin dört bir yanında, yaşadıkları tüm olumsuzluklara
rağmen fedakârca çalışan eğitim emekçileri, yıllardır ne zaman insanca
yaşayabilecekleri bir ücret almanın mücadelesini yürütürken, memur maaşlarına
yapılan son zamlarla birlikte bu mücadelenin daha da güçlendirilmesi gerektiği
görülmektedir. 

AKP Hükümetinin 2010 yılı için altışar aylık dönemlerle uygulamaya
koyduğu %2,5 + % 2,5 ücret zammının ilk dilimi “resmi” enflasyondaki artışa
paralel olarak yüzde 1,06 oranında arttırılmış ve bu oran basın yayın
organlarında neredeyse “müjde” olarak yansıtılmıştır. Oysa kamu emekçileri
açısından herhangi bir “müjde”den bahsetmek mümkün değildir. 

2010 Temmuz ayından itibaren memur maaşları % 2,5 + % 1,06,
toplamda % 3,56 oranında artacaktır. Belirlenen artış sonrasında bazı kamu
emekçilerinin maaşları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır;

 

Hizmetli
13/3 ———– 1.298 TL

Memur
9/2 ————– 1.337 TL

Memur
14/3 ————- 1.333 TL

Teknisyen
12/3 ———-1.510 TL

Öğretmen
9/2 ———– 1.549 TL

Öğretmen
¼  ————-1.792 TL

Araşt.
Gör. 7/2 ———- 1.801 TL

 

Yukarıda belirtilen ücretler evli ve en az iki çocuk sahibi
bir devlet memurunun aylık ücretine göre hesaplanmıştır. Aile ve çocuk yardımı
ile asgari geçim indirimi hesaplamaya dahil edilmiştir. 

Enflasyon farkı nedeniyle “müjde” olarak yansıtılan %1,06’lık
zam, 13. derecenin 3. kademesindeki bir yardımcı hizmetlinin maaşında 13,62 TL,
14. derecenin 3. kademesindeki bir memur için 13,98 TL ve 9. derecenin 2.
kademesindeki bir öğretmen için 16,24 TL zam anlamına gelmektedir. 

 

13. derecenin 3. kademesindeki bir yardımcı hizmetli
maaşındaki 13,62 TL’lik artışla 1 ay içinde 27 tane simit, 9 litre süt, 1 kg 200 gr zeytin, 2 kg 250 gr pirinç ve 523 gr
kırmızı et;  14. derecenin 3.
kademesindeki bir memur ek zam olarak alacağı 13,98 TL ile 1 ay içinde 28 tane
simit, 9 litre
süt, 1 kg
250 gr zeytin ve 2 kg
300 gr pirinç ve 537 gr kırmızı et;  9.
derecenin 2. kademesindeki bir öğretmen 16,24 TL’lik “ek zam” ile bir ay içinde
32 adet simit, yaklaşık 11
litre süt, 1
kg 475 gr zeytin, 2 kg 700 gr pirinç ve sadece 620 gr kırmızı et
alabilmektedir.

 

Rakamlardan da açıkça görüldüğü gibi ortada kamu emekçileri
açısından bir zam müjdesinden bahsetmek mümkün olmadığı gibi, Hükümetin
yıllardır uyguladığı “sefalet zammı” uygulamasının son örneği yaşanmaktadır.
AKP Hükümeti kamu emekçileri hemen her konuda olduğu gibi “ek zam” konusunda da
resmen dalga geçmektedir.   6.07.2010

 

NOT:
Hesaplamalar aşağıdaki ortalama fiyatlar üzerinden yapılmıştır 

1
adet simit           = 50 krş

1 litre süt               = 1,50 TL

1 kg zeytin            = 11 TL

1 kg pirinç             = 6 TL

1
kilo et                 = 26 TL

 

Güven BOĞA

KESK Dönem Sözcüsü

Eğitim Sen Adana Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]