KANSER HASTASI ŞAFAK BAY’IN TIBBIN TÜM İMKANLARINDAN YARARLANMA HAKKI SAĞLANMALIDIR…

Facebook
Twitter
WhatsApp

Öğretmen Şafak Bay’ın açlık grevine başladığı Abdi İpekçi Parkı’nda dört
örgüt ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Genel Başkanımız Bedriye
Yorgun, TTB adına Halis Yerlikaya, İnansa Hakların Derneği adına İsmail Boyraz
ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı adına Metin Bakkalcı katıldı. Basın açıklamasını
Genel Başkanımız Bedriye Yorgun yaptı.

KANSER HASTASI ŞAFAK BAY’IN UZUN
SÜREDİR YERİNE GETİRİLMEYEN TIBBIN TÜM İMKANLARINDAN YARARLANMA HAKKI DERHAL
SAĞLANMALIDIR…

  

21.07.2010

 1984 doğumlu Şafak Bay
Fırat Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirdiği 2005 yılında
osteosarkom adlı kemik kanseri hastalığına yakalanmıştır. Hükümetin istihdam
politikaları nedeniyle henüz öğretmenlik yapmaya başlayamayan Şafak Bay 5
yıldır hastalığı nedeniyle tedavi görmektedir.

Beş yıldır almakta
olduğu (yaklaşık 30 kür kemoterapi, radyoterapi, iki kez akciğer, üç kez kemik
ameliyatı bir kez de kök hücre nakli olmak üzere) bilimin
öngördüğü Türkiye’de
yapılabilecek tüm tedavi yöntemleri ile ne yazık ki, bir sınıra gelindiği
görülmektedir. Bu nedenle benzer durumdaki pek çok kanser hastası gibi, Şafak
Bay da kendi isteği ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ilişki kurduğu
kimi merkezlerde tıbbın tüm imkanlarından yararlanmak ve yeni geliştirilen yada
‘deneysel’ olarak anılan kimi girişimlerden de yararlanma hakkını kullanmak
istemektedir. Bu hakkını kullanmak için 1 Temmuz 2010’da ABD Büyükelçiliği’ne
başvurulmuş ve ABD Büyükelçiliği de 2 Temmuz 2010’da Şafak Bay’a randevu
vererek vize için gerekli görüşmeyi yapmıştır. Bunun üzerine ABD de bulunan
merkezde Şafak Bay’a 7 Temmuz 2010’a randevu vermiştir. Fakat vize başvurusunun
sonuçlanmaması nedeniyle ABD’deki klinik randevuyu 27 Temmuz 2010’a
ertelenmiştir. Buna rağmen ABD Büyükelçiliği henüz vize başvurusunu
yanıtlamamıştır. Şafak Bay’ın hastalığının tedavisinin sürdürülememesinin bir
diğer nedeni de, tedavi masraflarını karşılayamayacak olması nedeniyle, Sağlık
Bakanlığı’na yapılan başvurunun bir yıldır sonuçlandırılamamasıdır.

ABD Büyükelçiliği’nin
vize başvurusuna henüz yanıt vermemesi ve Sağlık Bakanlığı’nın da Şafak Bay’ın
tedavi masraflarını üstlenmek için Şafak Bay’a gerekli olan sağlık raporu için
gerekli adımları atmaması nedeniyle Şafak Bay hastalığına rağmen 19 Temmuz
2010’da Abdi İpekçi Parkı’nda süresiz açlık grevine başlamıştır.

Şafak Bay süresiz açlık
grevini sonlandırması için şu anda önünde bekleyen iki sorunun
sonuçlandırılması gerekmektedir. Ne yazık ki, hastalığı terminal döneme
yaklaşan bir insan açısından son derece tehlikeli olan bu açlık grevinin
sonlanması için;

         
ABD’deki klinikteki 27
Temmuz 2010’daki randevusuna yetişebilmesini imkan sağlayacak bir zamanda, bir
başka deyimle önümüzdeki birkaç gün içinde vize başvurusunun olumlu
sonuçlandırılması,

         
Sağlık Bakanlığının
zaman kaybetmeden tedavi masraflarını üstlenilmesi için gerekli sağlık raporu
hazırlanılmasına yönelik adımların atılması

hayati öneme sahiptir.

Konu insan yaşamı olunca tıbbın tüm imkanlarının seferber
edilmesi herkes için bir haktır.

 

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası

İnsan Hakları Derneği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]