MYK Üyemiz Meryem ÖZSÖĞÜT Serbest
Bırakıldı!

 

Sendikamız Genel Hukuk, TİS ve Kadın Sekreteri Meryem ÖZSÖĞÜT;
15 Haziran 2010 sabahı gözaltına alınmış ve 4 günlük gözaltı süresi sonrası
tutuklanmıştı. 15 Haziran 2010’dan bu yana hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan
MYK üyemiz yapılan itirazlar üzerine 21 Temmuz 2010 günü tahliye edilmiştir.

 

Tutuklanma gerekçesi hapishanede kansere yakalanan ve ülke
çapında yürütülen kampanyalar sonucu ölümüne beş kala serbest bırakılan ve kısa
süre sonrada ölen Güler ZERE için yapılan etkinliklere katılım olarak
gösterilerek yaşatılan hukuksuzluk bu kararla kısmende olsa sona erdirilmiştir.

 

AKP döneminde yapılan yasal düzenlemelerle halk nezdinde
meşruluğu tartışılmayan bazen binlerin, bazen yüz binlerin katıldığı anmalara,
insan haklarına sahip çıkan dayanışma etkinliklerine ve kampanyalara katılmak
“suç” olarak nitelendirilmektedir. “Bu suçlardan” Emek ve demokrasi mücadelesi
yürüten sendikamızda yeterince nasibini almıştır.

 

SES Olarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ifade ve
örgütlenme özgürlüğünün, insan haklarının savunucusu, hak ihlallerinin
takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha deklere ediyoruz. Bu bağlamda;

 

Sendikamıza ve konfederasyonumuza yönelik antidemokratik
uygulamalara son verilerek çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan MYK eski üyemiz
Olcay KANLIBAŞ, Ankara Şube Yöneticimiz Seher TÜMER, Manisa Şube üyemiz Özcan
SAKINCI ile sendikamız ve konfederasyonumuz üye ve yöneticilerinin bir an önce
serbest bırakılmasını talep ediyoruz.22
07. 2010

 

                                                                                  SES
MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]