ŞANLIURFA’DA DOKTORA SALDIRIYA
PROTESTO

Balıklıgöl
Devlet Hastanesi acil servis doktoru Hatice Oruç’un hasta yakınları tarafından
saldırıya uğraması ile ilgili 25.06.2010 tarihinde  SES ve demokratik
Hekim Girişimi tarafından basın toplantısı yapıldı. Basın metni Demokratik
Hekim Girişimi adına Dr. Serhat HARTAVİ tarafından okundu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]