MERSİN’DE TAŞERON İŞÇİLERLE DAYANIŞMA

Facebook
Twitter
WhatsApp

                Toros
Devlet Hastanesinde çalışan sağlık işçileri 28 Şubat 2009 tarihinde ihale
sözleşmesine konulan bir madde ile 40 yaşında oldukları için işten atıldılar.
Emeklilik yaşının 65’e çıkartıldığı bir ülkede yapılan bu hukuksuz, vicdansız
uygulamaya karşı sessiz kalmadık.

               SES ve
Devrimci – Sağlık İş beraberce bu olayı Mersin ve Türkiye’nin gündemine taşımaya
çalıştı. Birçok eylem ve etkinlikler yapıldı. “İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz,
Sağlıkta Taşeron Olmaz” şiarıyla yürüttüğümüz mücadelemiz ve hukuksal
kazanımlarımız sonucunda 20 arkadaşımız 26 Ocak 2010 tarihinde işe başladılar.
2 ay çalıştıktan sonra 16 sağlık işçisi 2 aylık maaşları bile ödenmeden işten
atıldılar.

                31 Mart
2010 tarihinden beri bu bahçede “ İşimizi İstiyoruz” ve “Yargıtay Kararı
Uygulansın” talebi ile oturma eylemi yaptık. İlgili ve Yetkili kurumlarla
defalarca görüştük. Eylemimiz yarın ( 25 Haziran 2010 ) Sağlık Bakanlığı önünde
İstanbul Koşuyolu Hastanesi Çalışanları ile buluşarak devam edecek. Bu defa
Sağlık Bakanlığı önünde taleplerimizi haykıracağız.

           Emeği ve
kimliği yok sayılan, haksız ve hukuksuz bir biçimde güvencesiz çalıştırılan,
sendikasız ve sahipsiz bırakılmak istenen taşeron sağlık emekçileri artık
hakları için mücadelede kararlıdırlar.

                Taşeron
çalıştırmanın yasaklanması, tüm sağlık çalışanlarına tek ve eşit statü,  güvenceli iş ve elde edilen hukuksal
kazanımlarımızın uygulatılması, işten atılan 16 sağlık çalışanının tekrar işe
dönmeleri için mücadelemize devam edeceğiz.

                Toros
Devlet Hastanesi 40 yaşında işten atılan Sağlık İşçilerinin mücadelesine
katkıda bulunan Akdeniz Belediyesi, Eczacılar Odası, Tabip Odası, Dr. Önal
Özdemir, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenlerine, SES Üyelerine ve
Hastane çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 24.06.2010

 

 

SAĞLIKTA TİCARET ÖLÜM DEMEKTİR.

İNSAN İHALEYLE ÇALIŞTIRILMAZ.

TAŞERONU SAĞLIKTAN SÜPÜRECEĞİZ.

 

 

DEV SAĞLIK İŞ ÇUKUROVA
BÖLGE ŞUBE

VE

SES MERSİN ŞUBESİ ADINA

 

 

                                                                                                                                             Yılmaz
BOZKURT

 SES Şube Başkanı

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]