HAKLARIMIZ İÇİN
MÜCADELE EDİYORUZ

 Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yıllardır taşeron şirketler aracılığıyla
çalıştırılırken bu çalışma biçiminin yasadışı olduğu Bakanlık müfettişleri
tarafından tespit edildi. 1200 sağlık çalışanı 13 Ocak 2010 tarihi itibariyle
Çalışma Bakanlığı kararıyla asıl işveren olan hastanenin işçisi olarak tescil edildik!

 Yıllardır “İnsan
İhaleyle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz
” diyerek taşeron
çalıştırmanın yasaklanması talebiyle güvenceli iş, güvenceli gelecek mücadelesi
veriyoruz. 

 Sağlık alanında yıllardır emeği ve kimliği yok sayılan,
haksız ve hukuksuz bir biçimde güvencesiz çalıştırılan, sendikasız ve sahipsiz
bırakılmak istenen taşeron sağlık emekçileri olarak, tüm baskılara, tehditlere
ve işten çıkarmalara rağmen örgütlendik, sendikalı olduk.

“Taşeronu sağlıktan süpüreceğiz” diyerek hastanelerimizde,
kent merkezlerinde, Ankara sokaklarında ve en son da 7 Kasım’da TBMM önünde
taleplerimizi haykırdık, “Taşeron Çalıştırma
Yasaklanmalıdır
” talebini ve hukuksal dayanaklarımızı içeren dosyamızı
TBMM’ne sunduk.

 Bizler, insan sağlığı gibi en temel yaşamsal hizmetlerden
birisi olan sağlık hizmetini veriyor ve 24 saat hizmet verilen hastanelerimizde
yıllardır kesintisiz olarak hastane yönetimlerine bağlı olarak çalışıyoruz.
Taşeron şirketler gelip gidiyor, kağıt üzerinde girdi çıktılar yapılıyor, çoğu
kez haberimiz bile olmadan farklı şirketler üzerinden çalışıyor gösteriliyoruz,
ama biz hastanelerimizde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim işverenimiz, bizim
muhatabımız yasal olarak da, yaptığımız işin doğal akışı gereğince de hastane
yönetimleridir, Üniversite yönetimleridir, Sağlık Bakanlığı’dır dedik.

 Fiili ve meşru temelde yürüttüğümüz sendikal
örgütlenmemizden ve mücadelemizden aldığımız güçle kazanımlarımızı hukuksal
girişimlere taşıdık. Örgütlü bulunduğumuz tüm hastanelerde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak yaptığımız işin ve buna bağlı olarak
işverenimizin tespit edilmesini istedik.

 Bakanlık, müfettişleri aracılığıyla incelemelerini yaptı ve
bizlerin sağlık çalışanı olduğumuzu, yapılan ihalelerin muvazaalı olduğunu ve
bizlerin başından itibaren asıl işveren olan hastanelerin işçileri olduğumuzu
tespit ettirdik.

Taşeronu sağlık alanında yasaklatma ve tüm sağlık
emekçilerine kadrolu, güvenceli çalışma sağlama yolunda elde ettiğimiz bu büyük
kazanım yıllardır
hastanelerde taşeron çalıştırmaya karşı yürüttüğümüz
mücadelenin sonucu oldu.

Mücadelemizi taşeron ve güvencesiz çalıştırmayı sağlık
alanın tamamında yok etme ve bugüne kadar verilmeyen haklarımızı alma hedefiyle
sürdürüyoruz.

13 Ocak 2010 tarihi itibarıyla yapılan tescil işlemi
neticesinde yasa gereği ilk işe girdiğimiz tarihten itibaren kamu işçisi
olduğumuz kesinleştiğinden, 6772 sayılı İlave Tediye Yasası gereği çerçevesinde
kamu işçilerine ödenen ikramiyelerin 2010 yılı ilk taksidinin ve ilk işe
girdiğimiz tarihten itibaren alacaklarımızın hesaplanarak yasal faiziyle
birlikte ödenmesini istiyoruz.

 Yıllardır bizler kazanılmış haklarımızı korumak var olan
yasal haklarımızı uygulatmak için mücadele ettik ve bir kazanım elde ettik
şimdi elde ettiğimiz bu haklarımızı geliştirmek bir adım ileriye taşımak için
hep birlikte mücadelemizi büyütmeye çalışacağız, taşeronu sağlık alanın
tamamından süpürene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

HAKLILIĞIMIZA İNANDIK,
KENDİ GÜCÜMÜZE GÜVENDİK, ÖRGÜTLENDİK, BEDELLER ÖDEDİK, MÜCADELE ETTİK VE
KAZANDIK!

 

 

DEV. SAĞLIK İŞ ÇUKUROVA
BÖLGE ŞUBESİ                               SES ADANA ŞUBESİ

  ADANA TABİP ODASI                                                                     EĞİTİMSEN
ADANA ŞUBESİ

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]