CERRAHPAŞA’DA TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA EYLEMİNE DEVAM

Facebook
Twitter
WhatsApp

Tekel işçileriyle dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için
yaptığımız dayanışma eylemlerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde devam
ettik. Tekel
işçilerinin direnişi ve mücadelesi günlük çalışmamızın bir parçası
haline geldi. Özellikle hastane birlikleri yasa tasarısı ile bizlerinde sonunun
tekel işçilerinin kaderiyle aynı olacağını şimdiden görebiliyorlar. Sıra bize
gelmeden 4-c’ye dur diyelim tekel işçileriyle mücadeleyi büyütelim basın
açıklamasına; tekel işçisi yalnız değildir, sözleşmeli köle olmayacağız, hastaneler
halkındır satılamaz, 3 Şubat’ta grevdeyiz sloganları atıldı. Sözleşmeliler
kadroya alınsın, hastane birlikleri yasa tasarısı geri çekilsin, halkın kasası
sende ise halk için kullan sermayeye peşkeş çekme, emek düşmanı politikalara
karşın işçi memur el ele genel greve, sözleşmeli köle olmayacağız, sıra bize
gelmeden 4/c’ye dur diyelim, tekel işçisi yalnız değildir, kurtuluş yok tek
başına ya hep beraber ya hiç birimiz, güvenceli iş güvenceli ücret güvenceli
gelecek istiyoruz, birleşe birleşe kazanacağız dövizleri taşındı. Şube başkanı
Songül Beydilli’nin konuşmasından sonra basın açıklamasını şube yönetim kurulu
üyesi Aydın Erol okudu.

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]