MERSİN ŞUBE; TEKEL İŞÇİLERİ İLE BİRLİKTE MÜCADELEYE

Facebook
Twitter
WhatsApp

                                                                                                                                            27.01.2010

BASINA ve KAMUOYUNA

 

Tekel İşçileri Bizim İçin Direniyor!

Tekel işçileri 44 gündür Ankara’da
büyük bir kararlılıkla mücadele ediyor. Özelleştirmelerin sonuçlarına karşı
direniyor. Özelleştirmelerin işsizlik olduğunu, yoksulluk olduğunu,
özelleştirmelerin güvencesiz çalışma; 4/b, 4/c olduğunu haykırıyor. Tıpkı
yıllardır özelleştirmenin toplum açısından ‘paran kadar sağlık hizmeti’,
çalışanlar açısından iş güvencesi ve ücret güvencesinin ortadan kaldırılması
anlamına geldiğini haykıran biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri gibi.

AKP Hükümeti kendi eliyle yarattığı
işsizlik ve güvencesiz çalıştırma sorununu çözmek yerine sıklıkla fiziki
şiddete, sürekli olarak da sözlü şiddete başvuruyor. Sayın Başbakan
çalışanlarla toplumu karşı karşıya getirmeye çalışarak tehlikeli bir siyaseti
icra ediyor. Yıllardır biz sağlık emekçilerini nasıl halkla karşı karşıya
getirmeye çalıştıysa bugün de benzerini Tekel işçilerine yapmaya çalışıyor,
rencide ediyor, onları marjinal göstermeye çalışıyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki
bugün krizin nedeni haline gelmiş olan temel politika başta Tekel olmak üzere
birçok kar eden kuruluşun ardı ardına özelleştirilmesi küresel sermayeye
satılmasıdır. Dün ne var ne yok satanlar bugün bunun sonuçlarından kolayca
sıyrılamazlar, krizi yaratanlar faturasını emekçilere çıkaramazlar.

Tekel işçilerini en iyi sağlık ve
sosyal hizmet emekçileri anlar. Çünkü, sağlık hizmetlerinin adım adım nasıl
özelleştirildiğini, katılım payları, GSS primi ve ilave ücretlerle her geçen
gün biraz daha fazla paraya endekslendiğini görüyor ve buna karşı mücadele
ediyoruz. Çünkü işyerlerimizde özelleştirmenin bir sonucu olarak daha önce kamu
görevlileri eliyle verilen birçok hizmetin nasıl taşeron şirketlere ve taşeron
çalışanlara bırakıldığını, daha önce çalışanların tamamı 657’li istihdam
edilirken bugün 4/b’lilerin, 4/c’lilerin, çakılı sözleşmelilerin, vekil
ebelerin çoğaldığını hepimiz yaşayarak gördük. Bugün sağlık ve sosyal hizmet
işkolumuzda çalışanların (120 bini taşeron işçisi, 60 bin 4/b’linin yanı sıra
4/c’liler, çakılı sözleşmeliler, vekil ebeler…) %40’ ı bu şekilde iş
güvencesinden yoksun güvencesiz istihdam edilmektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Kaderi Güvencesiz İstihdam Olamaz!

AKP Hükümetinin tüm itirazlarımıza
rağmen yürüttüğü sağlıkta özelleştirme programı ile iş yerlerimizi parça parça
taşeronlaştırırken biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de farklı
statülerde istihdam ederek parçalıyor. İş güvencemizi elimizden alıyor. Kısa
bir süre önce çıkardıkları “Tam Gün Yasası” nın ardından artık sıra “Hastane
Birlikleri Yasası”na geldi. Şayet engelleyemezsek bu yasayla birlikte
çalışanların %80’inden fazlası güvencesiz, sözleşmeli istihdam edilecek.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri
olarak son derece kritik bir evreden geçmekteyiz. Güvencesiz çalışanların
kervanına katılmamak için bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi daha fazla
yükseltip, toplumsallaştıracağız. Tekel işçileriyle beraber saf tutacak,
güvencesizliğe karşı kocaman bir barikat olacağız. Hep beraber işçilerin
tabiriyle “4/c nin kravatlısı” olan 4/b’ yi ve taşeron çalışmayı sineye
çekmeyeceğiz. Ücretsiz ulaşılabilir, nitelikli kamusal sağlık sistemi
kuruluncaya ve tüm güvencesizler kadroya alınıncaya kadar en geniş kesimlerle
birlikte mücadeleyi, devam ettireceğiz.

 

Gün, Tekel İşçilerinin Direnişine Omuz Verme, Onların Mücadelesini Kendi
Mücadelemize Dönüştürme Günüdür.

Biz kararımızı verdik. Kendimizi
birer Tekel işçisi olarak görüp mücadeleyi birleştirmek, büyütmek istiyoruz.
Güvencesizliğin kader olmadığını biliyoruz ve bu konuda konfederasyonumuz KESK
başta olmak üzere emek ve meslek örgütlerinin aldıkları tüm kararları en güçlü
şekilde hayata geçireceğiz. Konfederasyonların 26 Ocak 2010 tarihinde almış
olduğu 3 Şubat’ta yapılacak üretimden gelen gücün kullanılması eyleminin
Mersin’de kitlesel şekilde yapacağız. Mersin’de yaşayan herkesi Tekel
işçileriyle dayanışmaya, Güvencesiz çalışmaya karşı alanlara çıkmaya davet
ediyoruz.

 

İş güvencesi,

Güvenceli, insanca yaşanacak temel
ücret,

Parasız sağlık hakkı,

Başta olmak üzere, tüm taleplerimiz
için;

 

İşyerlerimizi, tüm sağlık ve sosyal
hizmet emekçilerini bu onurlu mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.

 

‘’ Ne 4
/B,Ne 4/C Herkese Güvence ‘’

“Kurtuluş yok tek
başına; ya hep beraber, ya hiç birimiz!” 

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

MERSİN ŞUBESİ A. 

                                                                                                                                 Yılmaz
BOZKURT

                                                                                                                                     Şube
Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]