22 Ocak’ta Bursa’da bir araya gelen KESK, DİSK, TMMOB, TTB üyeleri
TEKEL işçileri ile dayanışma içinde olduklarını belirten basın açıklaması
yaptılar. Basın açıklamasını SES Bursa Şube Başkanı Candan Coşkun
gerçekleştirdi.

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]