Celal Bayar Üniversitesi tıp fakültesi hastanesi bahçesinde toplanan sağlık
çalışanları artık katlanılamaz  hale gelen personel eksikliğini protesto
etti. Basın açıklamasını SES Manisa  Şube Sekreteri Figen
PEHLİVAN okudu.
Basın açıklamasında özetle hastanedeki personel sıkıntısının arttığı SES CBÜ
İşyeri Komitesinin sunmuş olduğu çözüm raporunun dikkate alınmadığı
vurgulandı. 

SES CBÜ
İşyeri temsilciliğinin çözüm önerileri; çalışan  sayısının arttırılması,
hemşire ve diğer sağlık çalışanları eksiğinin işgüvenceli ve kadrolu şekilde
giderilmesi,
hastanenin taşınması düşünülerek hizmet sunumunun daha da aksayacağı göz önüne
alınarak hasta kabulünün  azaltılması.
Tüm bu konularda sendikamızın muhatap alınarak sorunun çözümü konusunda adım
atılması, aksi halde eylem ve etkinliklerimizin artarak süreceği vurgulandı.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]