Biz,  Hekimler, Eczacılar, Diş
Hekimleri, Tüm Sağlık Çalışanları, Bir Kez Daha Uyarıyoruz!

 

Hükümetin “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”,

Yurttaşlarımızın Sağlık Hizmetine Ulaşmasının Önüne Her gün Yeni Bir
Engel Çıkarırken,

Biz Sağlık Çalışanlarının Haklarını da Tırpanlamaya Devam Etmektedir!

  Muayene katkı payı, ilaç katkı payı, katılım payı gibi
uygulamalarla yurttaşların cebinden elini çekmeyen siyasi iktidar, yurttaşlara
ilaç paralarının tümünü ödetmek üzere ilaçta da yeni bir kriz yaratmak
üzeredir. Siyasi iktidar, haklarını savunan eczacı meslektaşlarımızı 16 Ocak
tarihine kadar boyun eğdirmek için ilaçların marketlerde satılabileceğini dahi
gündeme getirmektedir.

 Özel sağlık kurumlarını sınıflandırarak, ödemelerini
kriterlere bağlamakta, böylece küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşlarının
iflas edip, yabancı ortaklı büyük hastane zincirlerinin sağlık alanının tek
hakimi olacağı bir ortamı geliştirmeye hazırlanmaktadır.

 Bugün de, “Tam Gün Yasa Tasarısı”nı TBMM gündemine getirerek
ve tüm kamuoyunu yanlış ve gerçek dışı bilgilerle yönlendirerek, sağlık
çalışanlarının uğrayacağı hak kayıplarını ve bu durumun yurttaşların sağlık
hizmeti almasını nasıl olumsuz etkileyeceğini gizlemek istemektedir.

 “Muayenehaneleri kapatıyoruz” gibi sloganlar öne sürülerek, aslında
gizlenmek istenen, hekimleri ve sağlık çalışanlarını mesai ve mesai sonrası, insanlık
dışı süre ve koşullarda çalışmaya zorlayacak bir tasarıyı gündeme getirmiş
olmalarıdır

 Biz soruyoruz?

Bu tasarı, biz hekimlerin eğitimlerine, özverilerine, çalışma
koşullarına uygun bir güvenceli ücreti, örneğin, yüksek düzeydeki kamu
görevlileri olan yargıçlar, emniyet müdürleri, silahlı kuvvetler mensupları
düzeyine getirmekte midir?  HAYIR!

 
 

Biz soruyoruz?

30 yıl çalışmış ve emekli olmuş bir uzman hekimin bugün
1,400 TL olan emekli maaşlarını arttırmakta mıdır? HAYIR!

 

Biz soruyoruz?

Bu tasarı 4/a, 4/b, 4/c, 4924, sözleşmeli, taşeron, vekil
vb. statülerdeki sağlık çalışanlarına iş ve ücret güvencesi sağlamakta mıdır? HAYIR!

 Bu tasarı hekimlerin dışındaki sağlık çalışanlarının da ücretlerinde
bir artış sağlamakta mıdır? HAYIR!

 Bu tasarı neyi
öngörmektedir?

İşletme haline getirilen sağlık kurumlarında ücret ve iş
güvencesi olmadan çalışmayı öngörmektedir.

 Bu tasarı TEKEL işçilerine dayatılan 4/C yi sağlık alanına
da dayatma tasarısıdır.

 Bu tasarı özellikle en başta hekimler olmak üzere bütün
sağlık çalışanlarına,  “çok hasta bak !”,
“çok ameliyat yap!”, “işletmene çok para kazandır!”,
“kazandırdığın paradan
kendi payına düşeni belki alabilirsin !” diyen bir tasarıdır.

“TAM GÜN “ YASA
TASARISI, SAĞLIK KURUMLARINI, KAR ETMESİ GEREKEN BİR İŞLETME;

 HEKİMLERİ VE SAĞLIK
ÇALIŞANLARINI; HAK ETTİKLERİ ÜCRETLERİNİ ALABİLMEK İÇİN, SAĞLIK HİZMETİ YANINDA
ESAS OLARAK İŞLETMELERİNE PARA KAZANDIRMAK ZORUNDA OLAN MODERN KÖLELELER OLARAK
GÖRMEKTEDİR.

 BİZLER, SAĞLIK EKİBİNİ
OLUŞTURAN ÇALIŞANLAR OLARAK,

 – HAKETTİĞİMİZ
ÜCRETLERİMİZİ, KURUMLARIMIZIN KAR VE ZARARINA BAĞLI OLARAK DEĞİL, VERDİĞİMİZ
SAĞLIK HİZMETİNİN VE ÖZVERİMİZİN KARŞILIĞI OLARAK GÜVENCELİ OLARAK ALMAK İSTİYORUZ!

 – İNSANCA
YAŞAYABİLECEĞİMİZ EMEKLİLİK ÜCRETLERİ İSTİYORUZ!

 – TÜM SAĞLIK
ÇALIŞANLARININ KADROLU VE İŞ GÜVENCELİ OLMASINI İSTİYORUZ!

 – KAR ZARAR HESABINI DEĞİL,
SAĞLIK HİZMETİ VERMEYİ DÜŞÜNMEK İSTİYORUZ!

 BU TALEPLERİMİZİN
HİÇBİRİSİNİ İÇERMEYEN “TAM GÜN “YASA TASARISININ GERİ ÇEKİLMESİNİ VEYA TALEPLERİMİZ
DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ!

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Tabip Odası

İzmir Eczacı Odası

İzmir Diş Hekimleri
Odası ( Başkan Turgan ÜLKER)

İzmir Veteriner
Hekimler Odası

SES ( Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası) İzmir Şb.

Birleşik Sağlık İş
İzmir Temsilciliği

Pratisyen Hekimler
Derneği İzmir Şubesi

Türk Hemşireler Derneği
İzmir Şubesi

Diyetisyenler Derneği
İzmir Şubesi

Psikologlar Derneği
İzmir Şubesi

İzmir Sağlık ve Hasta
Hakları Derneği 

Ege Özel Sağlık
Kuruluşları Derneği (Başkan Op. Dr. Ruşen AYDIN)

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]