9 Ocak 2010 Cumartesi günü, saat 10:00 da üyelerimiz ile  kahvaltılı üye
toplantısı yapılmıştır.
 
Toplantı gündemimiz:25 Kasım Grevi, Tekel işçilerinin direnişi ile ilgili
yapılacaklar,Romen işçilerine yapılan şovenist tepkiler, Karaduvar’da
yaratılmaya çalışılan Arap Kürt çatışması, üyelerin sorunları ,Örgütlenme
çalışmaları,Tam Gün Yasası, 40 Yaş üzeri işten atılan sağlık işçilerinin
İşe Dönüşleri İle İlgili Çalışmalar, Şubat ayında yapılması planlanan sendika
yemeği ile ilgili 40 kişinin katıldığı coşkulu kahvaltılı üye toplantısı
yapılmıştır. Toplantıdan sonra Mersin Emek Ve Demokrasi Platformu Tarafından
organize edilen Şovenizme ve Irkçılığa karşı yürüyüşe katılım sağlanmıştır.

 


                                                                                                                                        

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]