Kayseri şubesi Aile Hekimliği’nin 1. yılını geride bırakması
nedeniyle değerlendirme raporu hazırlayarak basın toplantısı ile kamuoyuna
duyurdu. Hazırlanan rapor aşağıdadır.

 

 KAYSERİ’DE AİLE HEKİMLİĞİ TİCARETHANESİNİN 1. YILINI GERİDE BIRAKTIK

 İlimizde sağlık ocaklarımızın sadece
adının değiştirilmesinin, 24 saat hizmet veren semt polikliniklerimizin
kapatılmasının bir yılını geride bıraktık.

İlimizde Aile Hekimliğine geçme
aşamasında yaptığımız eylemler de ve basın toplantılarında dile getirdiğimiz
sorunlar bir bir yaşanmaya, çalışanlar ve halkımız mağdur olmaya başlamıştır.

* Hastalar önceden istediği hekime
gidebilirken, aile hekimliği ticarethanesi uygulaması ile sadece bir hekime
gitme hakkı getirilmiştir. Aslında hekim seçme hakkı getirilmemiş, istediği
hekime gitme, hekim seçme hakkı kısıtlanmıştır.

*Aile hekimliği ticarethanesi
uygulanmadan önce ilimizde Talas da, Belsin de, Merkezde (Nuh Naci Yazgan S.
Ocağı) ve Fevzi Çakmak da bulunan 24 saat açık olan semt poliklinikleri
uygulamanın başlaması ile kapatılmıştır.  

* Aile Hekimliği Ticarethanesine
geçmeyen hekim ve diğer sağlık personeli geçici görevlendirmeler yolu ile
geçmedikleri ve onaylamadıkları bu uygulamaya zorlanmıştır. Geçici
görevlendirmeler ile sistemin Aile Hekimliği Ticarethanesi uygulamasının ayakta
kalması yürümesi sağlanmaktadır. Geçici görevler personel üzerinde tehdit aracı
olarak kullanılmaktadır.

* Aile Hekimliği Ticarethanesi
uygulaması ile çalışanlar bölündü, ekip hizmeti parçalandı. Önceden sağlık
ocağı çatısı altında Doktoru- Hemşiresi- Sağlık Memuru- Laborantı- Memuru-
Hizmetlisi- Ebesi vb. hizmeti birlikte verirken uygulama ile sağlık hizmeti bir
doktor ile ebe tarafından verilir duruma getirildi.

* Uygulama ile koruyucu sağlık hizmeti
terk edilerek, tedavi edici hizmete yönelim başlatılmıştır. Önceden bir ebenin
görevi sadece 3 bin civarında ki kişinin gebe takibini, aşılama, bebek ve çocuk
takibini yapaktayken şuan ki uygulama ile bu görevlerinin yanında Aile
Hekiminin yanında günlük poliklinik hizmeti de vermeye başlamıştır. Bu kişinin
aynı verimle çalışması, aynı aşılama, gebe takibini yapması mümkün müdür?

* Daha önceden bir sağlık ocağında 20–30
kişinin verdiği sağlık hizmetini şuanda 10–15 kişi vermektedir. Bu durum ise
bazı işlemleri kâğıt üzerinde yapılır hale getirmiştir. Bazı işlemlerin
aksamasını beraberinde getirmiştir.

* İş yükünün artmasından ve çalışan
sayısının azaltılmasından dolayı sağlık ocağı çalışması yani saha çalışması
bitirilmiştir. Daha önceden ev ziyaretleri, gebe ve bebek takipleri yurttaşın
ayağına giderek yapılırken, şimdilerde Aile Sağlığı merkezlerine çağrılarak
yapılmaktadır.

* Aile Hekimi ve Aile Sağlığı
elemanlığını kabul etmeyen personel atıl duruma getirildi. Bu personeller
geçici görevler yolu ile Aile Hekimliği uygulamasına geçen personel izine
ayrıldığında, yada rapor aldığında o personel yerine görevlendirilmektedir.  Atıl duruma düşürülen personelin bir kısmı ise
hastanelere tayinleri çıkarılmıştır. Hastanelerde yığılmalar olmuştur.

* Ve Aile Hekimliği Ticaret hanesi
olarak nitelediğimiz bu sistem anlatılırken, bu ülkenin sağlık hizmetlerinin
daha iyi verilmesi, sağlık çalışanları ve yurttaşlarımız için gerekli olduğu
yerine çalışanlar yüksek ücret verileceği lafları ile tavlanmış, ikna
edilmiştir. Yurttaşlarımıza ise hekiminiz telefonunuzun ucunda vb. yalancı
sözlerle kandırılmıştır. Herkesin bir hekimi olacak denmiştir. Ama ortalama
3500 kişinin bir hekimi olmuştur.

* Çoğu personel Aile Hekimliği
Ticarethanesine tayin yaptırabilmek, yani bulunduğu yerden ayrılabilmek için
(ilçelerden merkeze gelmek, acil servislerden kurtulmak vb.) kabul etmiştir,
geçiş yapmıştır.     

* İlimizde uygulamanın başlaması ile hastaneler
özellikle Doğumevi ve Eğitim Araştırma hastanesi acil servislerinde pratisyen
hekimlerin Aile Hekimliğine geçmesi ile hekim sıkıntısı yaşandı, hastalarımız
mağdur oldu. Sıkıntılar devam etmektedir. Yıllardır acil servislerde görev
yapmamış uzman hekimlerin daha sık nöbete konması ile sorun giderilmeye
çalışılmaktadır.

 * Diğer bir sorun da acil bir durum
yaşandığında, ilk yardım gerektiren durumlarda Aile Sağlığı merkezleri bu
hizmeti yurttaşlarımıza vermemektedir.

* Aile Sağlığı Merkezlerinin yapması
gereken işleri (enjeksiyon, laboratuar vb.) Toplum Sağlığı Merkezleri
yapmaktadır.

* 4/ B kadrosunda çalışan 71 Tıbbi
Sekreter Kayseri merkezinden alınarak ilçelere görevlendirildiler. İnsanların
aileleri bölündü, yaşamları alt üst edildi. Mağduriyet yaşatıldı

                Değerli
basın, değerli yurttaşlarımız

Ve 2009 yılı sonu itibarıyla 36 ilde
Aile Hekimliği Ticarethanesi uygulanıyor olmasına rağmen uygulamanın adı hale
“Aile Hekimliği Pilot uygulaması” olarak geçmektedir. 

  Pilot demek bir ilde veya farklı
bölgelerde olmak üzere birkaç ilde uygulamanın denenerek sonucunda tüm ülkeye
uygulanması yada uygulamadan kaldırılması demektir. AKP hükümeti ve sağlık
bakanlığının 36 ilde uygulama yapmasına rağmen hala karar verememesi adına hala
pilot uygulama demesi işin vahametini göstermektedir. Ve hükümet ile sağlık
bakanlığı kendi çıkardıkları aile hekimliği ticarethanesi yönetmeliklerini dahi
uygulamamaktadır. (örnek: hala 36 ilin hiçbirinde sevk zorunluluğu
uygulanmamaktadır.)

İlimizde Aile Hekimliği Ticarethanesi
uygulamasının 1.yılı nedeniyle Tabip Odasının yapmış olduğu toplantıya İl
Sağlık Müdürünün katılmaması işin ne kadar önemsendiğini göstermektedir.
Müdürlüğün uygulamaya bakışını göstermektedir. Ama Tabip Odasının da bu
değerlendirmeyi diğer konularda olduğu gibi tek başına yapması sadece
doktorlarımızın yaşadığı sorunlar üzerinden uygulamayı değerlendirmesi,
sendikalar ve halkın temsilcileri ile birlikte değerlendirme ihtiyacı duymaması
Kayseri Tabip Odasının da uygulamaya bakışının eksikliğini göstermektedir. Ve
basın açıklamamızı İl Müdürlüğü yetkililerine cevaplanmak üzere soru sorarak
bitirmek istiyoruz. Tabip Odasının yapmış olduğu bu toplantıda İl Sağlık Müdür
yardımcısı sayın Ümit Işıldak Aile Hekimliği Ticarethanesinin uygulanmaya
başlaması ile birlikte Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak 13 milyon TL tasarruf
sağladıklarını söylemektedir. Bu tasarrufu nereden, hangi kalemlerden sağlamışlardır.
06.01.2010

 

              KAYSERİ SES ŞUBE YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                              ORHAN KARAKAYA

   Şube Başkanı  

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]