DÜZCE’DE ÜNİVERSİTEDE DÖNER SERMAYE ARTIŞI SAĞLANDI

Facebook
Twitter
WhatsApp

SES, Düzce
Üniversitesi hastanesinde çalışanların döner sermaye adaletsizliği ile ilgili

24.12.2009
tarihinde basın açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine Rektörlük bir artış kararı
vermiş ve bunu basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştu. Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası olarak alınan son karar üzerine yeni bir basın açıklaması
yapıyoruz.


 

BASINA VE KAMUOYUNA

  Aralık ayında Düzce Üniversitesi
hastanesinde çalışan 249 kişi döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi için sendikamıza
başvurmuşlardı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak biz de bu
imzaları 23.12.2009 günü rektörlük makamına teslim etmiştik. 28.12.2009 tarihinde Düzce Üniversitesi
yönetim kurulu başvurumuz sonrası idari personelin ve asistanların döner sermaye
oranlarında bir artış kararı vermiştir. Artış kararı 28.12.2009 tarih, 4165
sayı no’lu yazı ile sendikamıza bildirilmiştir.

 Üniversite yönetim kurulunun aldığı
karar uyarınca idari personel ve asistanların döner sermaye kesinti oranları 2010 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere yarı yarıya azaltılmış yani kesinti miktarı
% 50 den % 25 ‘e düşmüştür.
Ancak döner sermaye oranlarının % 100’den % 125
‘ e yükseltilmesi eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olmaya devam etmektedir.
2010 Ocak ayından itibaren uygulanacak olan yeni oranlar; akademik personel ile
idari personel/asistanlar arasındaki adaletsizliği biraz daha aşağıya
indirmektedir. Adaletsizliği ve eşitsizliği ortadan kaldırmamaktadır.

 Kesinti miktarının % 50 den % 25’e
düşmesi adaletsizliği, eşitsizliği biraz olsun azaltmış olacaktır. Ancak
adaletin azı ya da birazı olmaz. Adalet bir bütündür en ufak parçasına zarar
gelse adaletten söz edilemez. Yeni yıl itibari ile de idari personel ve
asistanlardan bütçe sorunlarından dolayı kesinti yapılmaya devam edilecek ancak
bütçe sorunlarınız olsa da akademik personele kesintisiz yani TAVAN’dan ödeme
yapılmaya devam edilecek. Akademik personele tavandan, diğer çalışanlara
kesintili döner sermaye ödemesi personel arasında ayrımcılığa yol açmakta İŞ
BARIŞINI bozmaya devam etmektedir.

 Bizim talebimiz idari personel ve asistanlara zam yapılması değildi. Talebimiz;
hastanemizin bütçesi yetersizse ve de döner sermaye oranlarında kesinti
yapılacaksa bu kesintinin tüm çalışanları kapsaması, eğer bütçe yeterli ise tüm
personelin kanunda belirtilen üst limitten döner sermaye almasıdır
.

 Adil bir döner sermaye dağıtımı için;
Akademik personel : %200, idari personel % 150 olmalı. Kesinti yapılacaksa,
idari personel % 125, akademik personel : % 165 şeklinde olmalıydı. Üniversite
yönetim kurulunun bu yönde yeni bir karar almasını talep ediyoruz.  07.01.2010

 

         Sami ÖZDEMİR

    DÜZCE SES İl Temsilcilik
Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]