Sağlıkta
dönüşüm programın etkilerini ilimizde görmekteyiz. İlimizde bulunun Ordu
Boztepe devlet hastanesine 1 yıldan beri uzman hekim atanması
yapılmayarak
tasfiye edilmek istenmektedir. Konuyla ilgili olarak şube örgütlenme sekreterimiz
Ahmet Kadıoğlu basın açıklaması yapmıştır.
 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]