İstanbul’daki Lepra hastanesinin kapatılmasına karşı bir araya gelen örgütler 24.12.2009 tarihinde basın açıklaması yaptılar.

Hastane önüne toplanan sağlık çalışanları hastaları Lepra hastanesinin kapatılmasına karşı  tepkilerini dile getirdiler. Basın açıklamasını SES Bakırköy şube başkanı Leyla Koç Üzüm okudu, ayrıca Cüzamla Savaş Derneği başkanı Prof. Dr Ayşe Yüksel ve İstanbul Tabip Odası Yöneticisi Nazmi Algan da konuşma yaptılar.

 

İstanbul Bakırköy Şubemizin Basın Açıklaması Metni

Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi  KAPATILIYOR !!!!!!

 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 21 Aralık 2009 tarihinde,  İstanbul Lepra Hastanesi ve Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimlerini davet ederek, İstanbul Lepra Hastanesinin kapatılarak Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesine  Cildiye Kliniği olarak  bağlanacağı bilgisini vermiştir. Bu bilgi ülkemizin en önemli sağlık sorunu olmasa bile, insan hakları açısından yaşamlarının sonuna kadar hak ettikleri lepraya özgü çok yönlü bakımı alabilmelerinin engelleneceği kuşkusu ile hepimizi çok üzmüştür.

Daha önceleri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin içinde 28. servis olarak.1981 yılında Türkan Saylan öncülüğünde üçlü protokolle özel dal hastanesi olarak kurulmuştur .Prof. Dr. Türkan Saylan, 2002 yılında emekli olana kadar bu kurumun başhekimlik görevini sürdürmüştür Bu çalışmalar Dünyanın başka ülkelerinde lepralı hastalara uygulanmak üzere örnek alınmaktadır. Hastanemiz çalışmaları ile bu anlamda övgüler ve ödüller almıştır. Bu gün Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 2500 civarında ilaçla tedavisi bitmiş ama diğer sağlık sorunları ve sosyal  rehabilitasyonu için takip edilmesi gereken eski lepralı vardır.yeni vakalar eskiye oranla azda olsa cüzamla mücadele devamlılık ister eğer bırkılırsa başa dönülebilir

Lepra hastanesinin iddia edildiği gibi değil hasta yatış oranı %58-70 arasındadır. Yeni vakaların tedavisi eski vakaların takip ve gereksinimlerinin sağlanması için kurumun geliştirilerek  devamı sağlanmalıdır.Bu kurumda hastaların ayaklarına özel üretim yapan ayakkabı atölyesi,dişleri çin özel diş ünitesi,kol-bacak protezlerinin sağlanması gibi diğer sağlık kuruluşlarında alamayacakları bir çok hizmet var Lepra konusunda görev yapmak bu konuda donanımlı bilgiye sahip olmayı ve de gönüllülüğü gerektirir.Hastanede çalışan herkes bu eğitimi alarak kendini geliştirmiştir.Aynı ekibin çalışmalarına devam edip etmeyeceği taşeron çalışanların durumunun ne olacağı,işten atılacağına dair kaygı  üyüktür.

Çok önemli başarılara imza atmış bu ekip teşekkür beklerken hastanelerinin çeşitli bahaneler uydurularak yok edilmesine kayıtsız kalmayacaktır.

.Türkan Hocamız bu dünyadan göçeli bir yıl bile olmamışken onun kurmuş olduğu bu tek merkeze göz dikerek yok ederek teşekkür borcunuzu böylemi ödeyeceksiniz

Lütfen kendinizin bile inanmadığı bahaneler istemiyoruz

soruyoruz

Şimdi bu hastaneyi niçin kapatıyorsunuz

Kar etmediği için mi?Cüzzamlı hastalardan para alamayıcağınız için mi?

Biliyoruz ki bütün bu uygulamalarınızın gerçek nedeni

 “paran.. kadar sağlık”politikalarınızdır

Kamu hastaneleri Birliği yasa tasarısı gündemdeyken adım.adım uygulamaya koymaktır

 Her insan,  sağlık hizmetlerini, öncelikle, eşit, sürekli ve ücretsiz olarak, kolay ulaşılabilir şekilde alma hakkına sahiptir. Sağlık hizmeti  piyasasının kar hırsına terk edilmez.

Cüzzamlı hastalarda bu hizmetlerle birlikte kendi hastalıklarına özgü tetkik, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini gereksinimleri ölçüsünde alma hakkına sahiptir.Sağlıkta Dönüşüm Projesinin geldiği bu noktada bu özel sağlık hizmetlerinin verilmesi mümkün değildir.

yetkililere sesleniyoruz

Önce küçült ,sonra yok et politikanızdan vaz geçin

Lepra hastanesini yavaş ,yavaş yok etme planlarının bu son perdesidir.Geçen yıl başka bir hastaneyi buraya taşıyarak lepra hastanesini 4 binaya sıkıştırdılar bu senede sizi başka hastaneye klınık yapacağız diyorlar

.Açıkladıkları gerekçeler sadece bahane… gerçek neden çok açıktır Tıpkı İstanbul da kapanan Beykoz Hast.,Validebağ Öğretmen Hastanesi ,Heybeliada Verem hastaneleri gibi konum itibariyle tıpkı diğerleri gibi arazisinin “rant” sağlayabilecek bir konumda olmasıdır.Bu alana büyük binalar dikip daha sonra kamu hastaneleri birliği uygulamasıyla özelleşmesini sağlamaktır.

Lepra Hastanesinin arazisinin büyüklük ve maddi değerini bilen, ama lepra ve lepralı hastayı tanımayan, önemini bilemeyenler  bu kurumun kapatılmasının getireceği olumsuz sonuçları önceden görememekteler.

Dün aksam mesai bitiminde (saat 17.oo ) İl Sağlık Müdürlüğünden gelen yazılı açıklama da da İstanbul Lepra Hastanesinin Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanarak, eğitim veren bir statüye getirilebilmesi, klinik şefi atanması amaçlandığı belirtilmiştir. Klinik  şefi atanacak profesör de belirlenmiştir.  Ayrıca Kliniğe Prof. Dr. Türkan Seylan’ın adının verileceği bildirilmektedir.Basın açıklamamız öncesinde  İl Sağlık Müdürlüğü’nün  basına suçüstü yakalamış olmanın acelesiyle göz boyamaya çalışılan bir açıklama göndermiştir.Zaten açıklamada da net olarak görülmekteki “İSTANBUL LEPRA HASTANESİ YOK EDİLİYOR  yerine cildiye klınıği olarak başka hastaneye bağlanıyor .   Bahane istemiyoruz…

Gerçek niyetiniz iyileştirmekse zaten bunun önünde engel yok “Lepra Hastanesi”tüzel kişiliğini niçin ortadan kaldırıyorsunuz

 Sonuç olarak ,  Sağlık Bakanlığından, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslar arası Lepra Kuruluşları, Lepra çalışanları tarafından izlenen, takdir gören İstanbul Lepra Hastanesinin var olan kimliği içinde, çalışanların bilgi ve tecrübesinden yararlanılarak gerekli iyileştirmelerin yapılması, sağlık insan gücü ve diğer konularda sürekli desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi bir uygulamaya geçilmesi  hastanenin kapatılması olarak değerlendirilecektir yetkililerden bu konuda olumlu adım atılarak yapılacak yanlıştan vazgeçilmesini beklemekteyiz  teşekkürler

 

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bakırköy Şubesi                                                                         

İstanbul Tabip Odası                                        

Cüzzamla Savaş Derneği         

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]