EK PRİMLERİMİZE DOKUNMAYIN!                                                            

İl Sağlık Müdürlüğünce personele dağıtılan döner sermaye yaklaşık bir yıldır çok düşük miktarlarda tutuluyor. Özellikle son 4–5 aydır daha da azaldı. Sağlık çalışanlarınca bu konuda sendikamıza defalarca şikayetler geldi. Daha önce aldıkları miktarın neredeyse üçte biri kadar ücret aldıklarını ilettiler.

 Bu konu ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürümüz Hasan DEMİR ile bir görüşme yaptık, yaptığımız görüşmede bize müdürlük harcamalarının çok fazla olduğunu ve şartlarından kaynaklı döner sermayesi az olan Sağlık ocaklarını yükseltmek için bu yerlere ortalamadan verildiğini bununda dağıtılan miktarı azalttığını söyledi. Kendince haklı olduğunu düşündüğü gerekçeler sundu. Ancak biz hiçbir gerekçeyle personelin hak ettiği ek primin kesilmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Kaldı ki müdürlük harcamalarının içerisinde Genel Bütçeden harcanan büyük kalemler var. Döner Sermaye yönetmeliği’nde de açıkça personele dağıtılması gereken oran belirtilmiş olup, bu paydan harcamaların yapılamayacağı da nettir.

 Ancak biz sorunun çok daha farklı ve çok boyutlu olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık iki aydır Van, Bingöl, İstanbul gibi illerinde içerisinde yer aldığı birçok ildeki Sağlık Müdürlüğü döner sermayelerini inceledik bu illerdeki bordroları ilimizdekilerle karşılaştırdık, oradaki Sağlık Emekçileriyle görüştük. Bu illerde dağıtılan miktarlarla ilimizdekini kıyasladığımızda neredeyse ilimizdeki sağlık çalışanlarının iki katı döner sermaye aldıklarını gördük. Hal böyleyken çalışma sonucunda kamuoyu ve sağlık emekçileri ile paylaşmak için bazı sorular sormak istiyoruz, Bu soruların gerek il sağlık müdürlüğü gerekse de yetkili sendikanın yanıtlaması bir zorunluluktur

·          İl Sağlık Müdürlüğünde yetkili sendika bir yıldır döner sermaye az dağıtılırken ne yapıyordu?

·          Yetkili sendikanın temsilcileri bu döner sermaye komisyonu üyesi değiller mi?

·          Bu temsilciler dağıtılan bu döner sermaye’ye imza atmıyorlar mı?

·          İl Sağlık Müdürlüğünde kaç kişiye ekstradan fazla döner sermaye veriliyor. Bu kişiler kimler, görevleri ne, hangi sendikaya üyeler?

·          Hak etmediği halde neden onlarca kişi döner sermayeyi fazla alıyor?

·          Diğer illerdeki İl Sağlık Müdürlüklerinde personele dağıtılan döner sermaye miktarı neden ilimizdekinin iki katıdır?

·          Son bir yılda müdürlükçe tahakkuk edilen miktarla dağıtılan miktar ne kadardır.

·          Döner sermaye komisyonun da yer alan yetkili sendika temsilcisi neden bu oranlara imza atıyor, kimin adına orda yer alıyor,  sağlık çalışanlarının mı yoksa müdürlüğün mü?

·          Döner sermaye komisyonuna seçilmesi gerekenler yönetmelikte olduğu gibi seçimle mi? yoksa birilerinin yandaşlık ilişkileriyle mi? yer alıyorlar; eğer seçimle ise son 3 yılın seçim sonuçlarını açıklar mısınız?

·          Son olarak komisyonda yer alan ilgili sendikanın temsilcileri eksik döner sermaye miktarlarına neden bir yıldır imza attılar?

Tüm bu sorular sağlık çalışanları tarafından yanıt bekliyor.

Değerli Basın Emekçileri!

Sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ile görevlerini yapmaktadırlar. Görevlerini yaparken birçok sorun ve sıkıntı ile karşılaşmaktalar. Son yıllarda uygulanan sağlıkta dönüşüm politikaları, performansa dayalı sistem, sözleşmeli istihdamın ne derece sağlık çalışanlarını olumsuz etkilediği bizzat yaşanarak görülmektedir. Yaklaşık 6 yıldır döner sermayesi olan kurumdur denilerek maaşlarına denge tazminatları verilmemektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının maaşı her geçen gün erimektedir. İşte döner sermayesi de hak edildiği gibi dağıtılmayan çalışanlar büyük maddi kayıplar yaşamaktadırlar.

Biz buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Sağlık Emekçilerinin hak ettiği primleri derhal ödeyin! Yetkili sendika olduğunu söyleyenlere de; derhal görevinizi yapın yetkilerinizi sağlık emekçilerinin lehine kullanın yer aldığınız komisyonların haklarını verin diyoruz.

 Biz SES olarak Sağlık Emekçilerinin Ekonomik, Özlük ve Sosyal, haklarını korumada dün olduğu gibi bugünde bugün olduğu gibi yarında hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeden devam edeceğiz.24.12.2009

                                                                                                

 

                                                                                                                                         ŞUBE YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                                                                  ŞUBE BAŞKANI

                                                                                                                                                 İsmet KARADAĞ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]