SORUŞTURMALARA KARŞI DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM

25 Kasım 2009 günü kitlesel katılımla gerçekleştirdiğimiz uyarı greviyle ilgili olarak açılması muhtemel soruşturmalarda kullanılmak üzere sendika üyeleri ve üye olmayanlara yönelik örnek savunmalar ekte sunulmuştur. Savunması istenenlerin – üyemiz

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]