25 Kasım 2009 günü kitlesel katılımla gerçekleştirdiğimiz uyarı greviyle ilgili olarak açılması muhtemel soruşturmalarda kullanılmak üzere sendika üyeleri ve üye olmayanlara yönelik örnek savunmalar ekte sunulmuştur.
Savunması istenenlerin – üyemiz olsun ya da olmasın- işyeri temsilcilerimize veya bulunulan ildeki şube/temsilciliklerimize başvurmaları; gerekli sahiplenmeyi ve yardımlaşmayı gösterebilmemiz, ceza verilmesi durumunda dava açabilmemiz için önemlidir.
SES MERKEZ YÖNETİM KURULU
 
Üye olanlar için  <<tıklayınız>>
Üye olmayanlar için <<tıklayınız>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]