KEY YAĞMASINA SON! PARALARIMIZ GERÇEK FAİZİ İLE DERHAL ÖDENSİN!

 Bugüne kadar, ülkemizde emekçilerden alınan paralarla kurulan fonlarda oluşan birikim, düşük faizle işletilmiş; kuruluş amacına aykırı olarak kullanılmış, sermayeye kaynak olarak aktarılmış, hortumlanarak kuşa çevrilmiştir. Şimdi de, zorunlu tasarruf fonu, işsizlik fonu gibi, KEY fonundaki paralarımız da iç edilerek; krizin faturasını emekçilere ödetmek için kullanılıyor.

Emek karşıtı politikalar hızından bir şey kaybetmeden devam ediyor. AKP hükümeti bulduğu her fırsatı, her zemini emekçilerin hakları gasp etme, yeni vergiler icat etme, bütçe imkânlarını yandaş sermayeye aktarma aracı olarak değerlendirmektedir.

 Mücadelemiz sonucunda, KEY hesaplarında biriken paralarımıza tümüyle el koyamayacağını anlayan Hükümet, paralarımızı ödeyeceğini açıklamak zorunda kalmıştır. Ancak, hak sahiplerinin alacaklarını en az düzeyde vermenin çabasını sürdürmektedir. Hak ettiğimiz alacağın çok altında ödeme yapmaları yetmez olacak ki, hiç ödeme yapılmayan veya gülünç düzeyde rakamlar belirlenen bir buçuk milyona yakın emekçinin itirazını da sümen altı ederek, paramızı gasp etmeye çalışmaktadır.

1987 yılında emekçilere sorulmadan, zoraki olarak maaşlarından kesilmek suretiyle başlayan KEY uygulaması 1996 yılında kesin olarak durdurulmuş, 1999 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile tasfiyesi kararlaştırılmıştı. Aradan yıllar geçmesine rağmen kesilen bu paralar emekçilere geri ödenmemişti. KESK’in özellikle 2004 ve 2005 yılı toplu görüşmelerinde gündeme getirdiği ve ödenmesi için çeşitli eylem, etkinlikler gerçekleştirdiğimiz KEY hesaplarının ödenmesi talebimiz nihayet 30.05.2007 tarih ve 5664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanunla ödemelerin yapılmasıyla yerine getirilmişti. Daha sonra hükümet çıkardığı yönetmelikle ödemelerin nasıl yapılacağını belirlemiş, oldukça uzun bir zamana yaymıştı.

Yıllara yayılan planlamaya ve ödemelerde son tarih olarak 28 Haziran 2009 tarihini kendileri belirlemelerine rağmen, hala yüz binlerce emekçi alacağını alamamıştır. Dolaysıyla yasanın gereği yapılmayarak suç işlenmiştir. KEY listelerini geciktiren başta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı olmak üzere tüm idari yetkililer, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyeleri ve Hazine Müsteşarlığı çok açık olarak suç işlemektedirler.

5664 Sayılı Yasada belirtilen sürede görevini yerine getirmeyen hükümet, Bütçe Yasası ile ekledikleri 4 aylık süreyi de, bilinçli olarak hiçbir çalışma yapmadan geçirmiştir. Sürekli erteleme ile zaman kazanarak emekçilerin haklarını arama mücadelesinden vazgeçmelerini ummaktadırlar. Ancak biz milyonlarca emekçinin KEY alacaklarının tamamı ödeninceye kadar bu işin takipçisi olacağız.

KESK yasaların açık hükümlerine aykırı hareket ederek görevlerinin gereğini yapmayan, haklarımızı gasp eden hükümet üyeleri ile bu konuda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek doğrudan sorumlu olan SGK Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ yönetim kurulu üyeleri ve Hazine Müsteşarı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

Hükümeti uyarıyoruz. KEY yağmasına son verilmesini; alacaklarımızın, ilk ödeme tarihinden bu yana geçen sürenin faizi de dahil olmak üzere, gerçek getirisi üzerinden derhal ödenmesini talep ediyoruz. Aksi halde, tüm KESK üyelerinin, dava açmaya başlayacağını, hakkımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi ve eylemlere devam edeceğimizi ilan ediyoruz.13.11.2009
                                                                                                                                            

                                                          SES AKSARAY ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]