17 Kasım 2009 saat 12:30’da  Avukat  Cengiz  Gökçek  Devlet  Hastanesi  poliklinikler  önünde   halkımıza   25  Kasım  iş  bırakma  eylemiyle  ilgili  çağrı ve basın  açıklaması   yapıldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]