Eskişehir; GSS İFLAS ETTİ SAĞLIKTA NE DEDİLERSE TERSİ OLDU!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye’nin sağlık sorunlarını çözeceklerini iddia edenler bugün sağlığı piyasanın kucağına atmışlardır.

Sağlık neredeyse Sağlık Bakanlığı’nın etkisinden çıkmış, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi bir finansman kurumunun emrine girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu da sağlığı bir finansman sorunu olarak görüp, tüm sağlık hizmetlerini tamamen para ile ilişkilendirmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Programının en iddialı propaganda aracı olan Aile Hekimliği tel, tel dökülürken, Genel Sağlık Sigortası ile herkese sağlık hizmeti verileceği söylemi bir balona dönüşmüştür.

Genel Sağlık Sigortası ile ne söyledilerse bu kadar kısa sürede tersi gerçekleşti.

• Hastanelerdeki sağlık sunumunu kısıtladılar.

• Parasız sağlık hizmeti dediler sağlık ocaklarını, o çok önemsedikleri aile hekimliğini bile paralı hale getirdiler.

• Özel hastaneleri halka açtık dediler, halkın cebinden milyarları hastane sahiplerine aktardılar.

• Sigortalılara eczane kapılarını açtık dediler, ilaç kısıtlamalarını yaşama geçirdiler.

• 18 yaş altındakilere koşulsuz sağlık hizmeti sunuyoruz bu bir devrimdir dediler, daha sonra bu çocuklara yoksulluğunu tescil ettir sonra gel dediler.

• Şimdi tedavi hizmetlerini kısıtlamayı, ilaçtan alınan parayı daha da arttırmak istiyorlar.

Değerli Basın Emekçileri,

Tüm bunlar siyasal iktidarın, IMF’ nin sağlık politikalarının iflas ettiğini göstermektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve GSS şimdiden iflas etmiştir. Türkiye de parasız, halkçı, eşitlikçi bir sağlık programına acilen ihtiyaç vardır. SES bu sürece yönelik katkılarını toplumla paylaşmaya devam edecektir.

 21.10.2009

Bülent Nazım YILMAZ

SES Eskişehir Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]