Sağlıkta Dönüşüm Programına (döner sermaye, eleman ve malzeme eksikliği, işyeri sorunlarına) ilişkin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 21 Ekim’de bir gün iş bırakma (polikliniklerin çoğu iş bıraktı, bir kısmı iş yavaşlattı, ameliyatlardan acil olanlar dışında yapılmadı) ve basın açıklaması yapıldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]