6. DÖNEM 5. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULUMUZ TOPLANDI

Facebook
Twitter
WhatsApp

6. Dönem 5 Merkez Temsilciler Kurulumuz 24-25 Ekim 2009 günü 79 delegenin katılımı ile Ankara’da Çalışma Sosyal Güvenlik Eğitim Tesislerinde toplandı.

Merkez Temsilciler Kurulumuz 2 gün boyunca; 

·          Geçmiş Dönemin Değerlendirilmesi (Siyasal Süreç, TİS Süreci, SSGSS ve İş Kolumuz, Sendikal Çalışmalarımız…)

·          Önümüzdeki dönemin planlanması(Örgütlenme, KESK Mücadele Programı ve Uyarı Grevi, İş Kolu Gündemlerimize İlişkin Mücadele Programı…)  Gündemleri üzerinde yoğun tartışmalar yürüttü. 

Yürütülen tartışmalarda; Halkın Sağlık ve Sosyal Güvenlik hakkına ilişkin mücadele, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik talepleri ile demokratikleşme mücadelelerini birleştiren bir hatta mücadelemizin toplumsallaştırılması çabasının sürdürülmesi kararı bir kez daha ifade edildi. KESK’in ilan ettiği 25 Kasım uyarı grevini bu anlayışla örgütleyip en güçlü ve kitlesel şekilde pratikleştirme iradesi açığa çıkarıldı. Sonuç bildirgemiz ve MTK’da alınan kararlar kısa sürede örgüte gönderilecektir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]