KESK Genel Başkanı Sami Evren ile KAMU-SEN Genel Başkanı Bircan Akyıldız Mülkiyeliler Birliği’nde düzenledikleri bir basın toplantısıyla iki Konfederasyonun 25 Kasım’da Toplu İş Sözleşmesi hakkının kullanılması için 1 günlük Uyarı Grevi yapmakta kararlı olduğunu açıkladılar.

KESK Genel Başkanı Sami Evren, bu çerçevede uçak, tren ve vapurların çalışmayacağını, okulların eğitim vermeyeceğini, vergi toplanmayacağını belirterek, “Kısacası, kamunun vermiş olduğu tüm hizmetler durdurulacak” dedi. KESK Başkanı Evren ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Mülkiyeliler Birliği’nde düzenledikleri ortak basın toplantısında, yapılması planlanan iş bırakma eylemine ilişkin bilgi verdi.
Toplugörüşme sürecinde tarafların eşit koşullarda masaya oturmasının sürekli engellendiğini kaydeden Evren, AKP Hükümeti’nin sürekli olarak memurların haklı taleplerini görmezden geldiğini savundu. Hükümetle mücadelede iç hukuk yollarının tüketildiğini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulduğunu anlatan Evren, mahkemenin konfederasyonların toplu pazarlık hakkı bulunduğuna hükmettiğini söyledi.

KESK Genel Başkanı Sami Evren, “Haklıyız. Çünkü milyonlarca yakın kamu çalışanının vicdanını temsil ediyoruz. İnsanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz. Sayın Başbakan, IMF toplantıları sırasında, ‘IMF ve Dünya Bankasını protesto edenlere kulak verilmesini’ istemişti. Ama kendi hükümeti yıllardır kamu çalışanlarının taleplerine kulak vermiyor” diye konuştu.
Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da sekiz yıldır devam eden toplu görüşme sürecine tüm samimiyetleriyle katılmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Grev sürecine, başvurulabilecek tüm çözüm yollarının tükenmesi sonucu ulaşıldığını belirten Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, “Grev, sadece Kamu-Sen ve KESK adına değil, tüm kamu emekçilerinin haklarının savunulması adına yapılacak” diye konuştu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]